Teď je ten správný moment. Zastavit se, dýchat, naslouchat a pozorovat.

20.01.2016 18:04

I přesto, že se dny již prodlužují a světlo zůstává pokaždé o trochu déle každým dnem, teplo ze Země se stále rozptyluje, náš přirozený moment pro hibernaci je tady. Život je cyklus - neustále se točící a v pohybu. I přesto, že se to snažíme často zastavit. Pohyb a cyklus života jsou oba jak dobré, tak důležité - je to neustálý tok přeměn.

Naše touha zastavit čas, mnohdy vychází z toho, že máme mnoho úkolů, které musíme splnit najednou a nebo v osvícených momentech, když se zrovna něco nádherného děje a my nechceme, aby to skončilo. Jsou to zajímavé životní extrémy a i když se zdají být rozdílné, oba mají společné momenty čistoty.

Na jedné straně jsme pravděpodobně dosáhli svého limitu a měli bychom se na sebe a na svoje výběry podívat upřímnějšíma očima a na druhé straně jsme našli moment propojení, rezonující s čistotou a světlem našeho bytí.

Každé ráno, po probuzení, zapálím svíčku. To je rituál, který je se mnou již několik let, i před tím, než jsem začala následovat cestu Jógy. Když se podívám na plamen svíčky, okamžitě cítím teplo, radost a odhodlání, jako by světlo symbolizovalo to, co hoří hluboko ve mě. Co kdysi byl nevinný rituál, při kterém jsem se jednoduše cítila dobře, se přeměnilo na každodenní uctívání učitelů v mém životě a k podpoření inspirace neutuchajícího vnitřního žáka.

Symbolické chování jako toto je přítomné všude ve světě - převládající v každé kultuře a v každém čase. Rituál je obřad, oslavný moment vycházející z nejintimnějšího místa našeho bytí. 

Rituál, svým způsobem, zastaví na moment čas a v tomto momentu existuje pouze pravda a jasnost. Rituál může být prostý, třeba jako zapálení svíčky, zahoření vonné tyčinky, poslouchání oblíbené skladby, luskání prstů nebo nošení oblíbené šály. Rituál může být zajití si na lekci jógy každý týden, sezení na pár minut v meditaci a nebo organizace pravidelného setkávání přátel. 

Ve všech případech, pokud víme, proč děláme to, co děláme, tak nám rituál dává moment pro spojení se s naším záměrem - s našemi sny a vizemi. Tímto způsobem si vytvoříme průvodce na cestě, kterou bychom rádi následovali. Kotvu v bouři, světlo, které nás provází naší cestou i ve chvílích mlhy.

V tomto cyklu zimy - v tomto momentu ticha a kontemplace - proč nezkusit začlenit malý rituál do každého vašeho dne? Zapalte svíčku nebo zatančete na svoji oblíbenou píseň před začátkem nového dne. Každý večer před usnutím, vyjádřete vděk za tři zážitky z toho dne a nebo si vyčleňte oblíbenou sklenici s uzávěrem a do ní každý den (třeba po dobu jednoho roku) vkládejte papírek, na který napíšete jednu věc, za kterou jste byli ten den rádi. Nečekejte na někoho, kdo zapálí vaši pochodeň. Vytvořte svoji vlastní pochodeň a držte ji každý den. Udělejte to. Praktikujte, aplikujte, znovu a znovu, aby jste mohli opět začít s příchodem jara.

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz