Shirshasana - Král pozic

06.07.2017 18:53

Když jsem začínala s jógou, tak s pozicí Stoj na hlavě  - Shirshasana, Shirsha - Hlava, asana - pozice, jsem se setkala velice brzy. Snad hned při druhé či třetí lekci. A kupodivu pozice pro mne nebyla nijak složitá. V tom smylu, neměla jsem zábrany ani obavy pozici vyzkoušet a k mému překvapení jsem se v ní hned z počátku cítila pohodlně. Bylo to pro mě celkem překvapivý. Oblíbila jsem si ji, a tak jsem měla radost, když jsem se setkala s Jivamukti Jógou, že Shirshasana je nedílnou součástí každé praxe. Ne každý styl jógy Stoj na hlavě do praxe zařazuje a ne vždy se s praxí pozice setkáte na lekci. Ale ať už je to jakoliv, Stoj na hlavě je skvělá pozice a je mnoho důvodů proč bychom v sobě měli najít odvahu, překonat počáteční a třeba i trvající pochyby a nejistoty a pozici zkoušet. Je to skvělý pocit, postavit se na hlavu, prožít moment vzhůru nohama, být soustředěná, cítit každou část těla, jak pracuje a přitom jsem v klidu. Ale pozor, nebrát vše samozřejmě...jednou jsem si jen na malý zlomek vteřiny pomyslela, že už pozici zvládám dokonale a co se nestalo...hned jsem ztratila rovnováhu a spadla jsem dolů. I v tomto ohledu je Shirshasana učitelem, snažit se přistupovat k věcem s otevřenou myslí, vnímat krásu, kterou nabízí a asi být vždy soustředěná a věnovat pozornost procesu. :-)

Článek, který dole přikládám je přeložený z naší školy Jivamukti Jógy v New Yorku. Napsala ho Sharon Gannon a mě velice zaujal, proto jsem se rozhodla ho přeložit a tady ho s Vámi sdílet. Třeba Vás také zaujme.

 

 

Převrácené pozice jsou nejdůležitější ze všech pozic z mnoha důvodů. Jejich pozitivní účinky jsou znát na mnoha úrovních:

fyzické, psychologické a spirituální. Převrácené pozice napomáhají přinést systémy těla do harmonické rovnováhy, vyrovnávají nejenom fyzická, ale také energická, emocionální a mentální těla a zároveň podporují duchovní růst.

Otáčení vzhůru nohama vylepšuje fyzické zdraví, zpomaluje stárnutí, tónuje svaly a kůži, zlepšuje cirkulaci a dýchaní, zlepšuje zažívání, zvyšuje hustotu kostí, posiluje imunitní systém, snižuju stres a úzkosti, zvyšuje sebedůvěru, zlepšuje soustředění, stimuluje čakry, přináší pocit klidu, radosti, cítíme se více optimističtí a duchovně orientovaní. Praxe převrácených pozic může dokonce vést k sebe-realizaci. Jak taková tvrzení mohou být pravdivá?

Protože převrácené pozice mění působení gravitace na tělo uvnitř i venku, silně působící jako masáž vnitřních orgánů. To napomáhá k detoxikaci orgánů stimulací pohybů a působí proti stagnaci. Takové vnitřní oživení má také pozitivní efekt na tónování svalů a kůže. Převrácení těla nohama vzhůru nabízí jinou orientaci ve vztahu k Zemi a během držení, pozice nabízí isometrickou zkušenost, která může zvýšit hustotu kostí. 

Převrácené pozice posilují srdce a podporují žilní návrat. Mnoho odborníků tvrdí, že je to tak dobré pro tělo, jako cvičení aerobiku, které podporuje zdravé srdce a dobrou cirkulaci.

Běžně, když tepny přecirkulují čerstvou okysličenou krev do všech částí těla, tak se žíly musí spolehnout na svalový pohyb k překonání gravitace a vrátit krev do srdce. Převrácení nohama vzhůru umožňuje tento žilní pohyb bez námahy. Toto také pomáhá k prevenci křečových žil v nohách. Když je tělo převrácené, tak srdce může na chvíli odpočívat. Obvykle srdce musí tvrdě pracovat, noc a den, proti gravitaci, aby rozvádělo okysličenou krev do mozku a celého těla. Ale když jste vzhůru nohama, krev proudí sama od sebe, aniž by srdce muselo dělat veškerou těžkou práci.

Obracení vzhůru nohama stimuluje celý lymfatický systém a tak podporuje imunitní systém. Převrácení také stimuluje a vyživuje endokrinní žlázy, obzvláště hypofýzu a šišinku, které pod tlakem vytvořeným v převrácených pozicích vypouští hormony regulující buněčný metabolismus, přinášejí zdraví, rovnováhu, jasnost, vitalitu a optimismus do celého těla a mysli.

Když otáčíme naše těla, tak doslova převracíme náš život naruby. Dostáváme příležitost prožít výhody různých postojů a způsobů vnímání. Vše, co normálně vnímáme správnou stranou vzhůru, typické a běžné, je najednou úplně převrácené, vytržené z normálu. Taková dezorientace od nás požaduje začít čerpat z míst naší duše, do kterých jsme doposud neměli přístup. Abychom plně mohli prožít takový nový úhel pohledu musíme uvolnit obojí, jak naše tělo, tak i mysl a odevzdat se Božskému s vírou.

Skrze převrácené pozice můžeme zažít způsob regrese a znovuzrození. Zvláště pak prožitky vyvolané Stojem na hlavě - shirshasana, kdy je hlava uložena na zemské rovině a stává se tak základnou pozice, kde my jdeme hlavou napřed zpět k Zemi, zpět ke zdroji. Takový pocit může představovat, jako když se noříme hlavou napřed zpět do lůna. Výsledkem může být znovu obnovení kreativity. Fyzicky, když je srdce nad hlavou, můžeme zažít významný psychologický efekt na náš intuitivní, citový mozek, uložený v srdci, který v tu chvíli má přednost před naší racionální intelektuální posuzující mysli.

Shirshasana se nazývá “Král všech pozic” a tak je považována za nejdůležitějsí ze všech. Každá ásána působí na patřičnou čakru a Stoj na hlavě stimuluje čakru sahasrara - čakra korunní.

Karmický vztah spojený s touto čakrou je náš vztah s Bohem. Vědomí je chemické a shirshasana stimuluje hypofýzu a šišinku v mozku k vypuštění hormonální substance, která způsobuje rozšíření vědomí, poskytující příležitost pustit světské, pozemské starosti a připravit se tak na Kosmické vědomí. Převrácené pozice jsou dveřmi k Božskému.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz