Seminář Kundalíni Jógy - Žij svůj skutečný život a nová lekce v rozvrhu od 15.02.2017

03.02.2017 18:12

"Stejně jako všechny řeky vedou k oceánu, všechny jógy vedou k vystoupení kundalíni. Co je kundalíni? Je to kreativní potenciál člověka" / Yogi Bhajan 

11.02.2017 se můžete zúčastnit prvního semináře Kundalíni Jógy v Yoga Lokah. Povede Vás Hanka Partyková, zkušená lektorka, nadšená praktikantka Kundalíni Jógy a těší se na Vás a na to, že s Vámi bude moci kouzla Kundalíni Jógy sdílet.

Na semináři se seznámíte se základními principy Kundalíni jógy, která využívá různých pozic včetně rukou a prstů a pomocí dechu, hluboké relaxace a meditace, bezpečně probudíte svoje tělo a tím i svůj život.

Hanka o semináři říká:

Větší část semináře bude praktická, kde si zacvičíme krátké jógové sestavy, zrelaxujeme se a vyzkoušíme meditaci, dechové techniky a rozezníme naše těla pomocí krásných manter. Velkou pozornost budeme věnovat naší mysli, aby se naučila odpočívat a zaměřili se více na svůj dech a naslouchali svému tělu a bytí tady a teď.

V teoretické části si budeme povídat, jak se naučit relaxovat a meditovat v každodenním životě, jak cvičit jógu správně, naučíme se několik alternativních pozic.

Po celou dobu kurzu během cvičení budeme dbát na správné držení těla, budeme pracovat s vědomým pohybem, a pánevním dnem. Tedy pokud máte nějaké zdravotní omezení, informujte mě na začátku kurzu.

Seminář je určen pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, zkušenosti nebo fyzickou zdatnost, jednotlivá cvičení se dají vykonávat i v sedě na stoličce a pro všechny ty, kteří chtějí vnést do svého života více radosti, klidu, být kreativnější a žít v harmonii a lásce.

Co s sebou : Pohodlné oblečení, zvídavost a chuť se sebou něco dělat :-)

Kdy : 11.2.2017 od 10:00-13:00 hod.
Kde : Yoga Lokah , Zelný trh 11, 2.patro, Brno

Rezervace na: info@moudre-telo.cz nebo tel. 728446645; více info na: www.moudre-telo.cz

Cena : 450,- Kč ; záloha 200 Kč na účet : 670100-2207014302/6210

Těším se na Vás,  s láskou Bc. Hanka Partyková, CSB 

A NOVÁ LEKCE NA ROZVRHU od 15.02.2017 každou středu

V ČASE 19:15 - 20:45h. 

CENA 175,-Kč   -   KUNDALÍNI JÓGA S HANKOU

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz