S JÓGOU TAM A ZPÁTKY - HARI KIRTANA DAS | CESTY PO ČR

25.06.2015 17:43

 

V červenci uvítáme u nás ve studiu mého kamaráda z Washingtonu DC, Hari Kirtana Das. Seznámila jsem se s Harim, když jsem jezdívala do jógového studia ve Washingtonu DC. Hari je dlouholetým praktikantem jógy, praktikantem meditace a východní spirituální filosofie. Dlouhou dobu žil v ášrámech a spirituálních komunitách v letech 1977 - 1982. V roce 1978 byl formálně iniciován do linie Jógy Oddanosti Gaudiya Vainava. Po mnoha letech vyučování meditací a filosofie a udržování jeho osobní praxe začal v roce 2009 vést i lekce jógy. 
Hari je nadšený učitel jógy, který rád předává a sdílí vědění, které mu bylo předáno a stále je od jeho učitelů. Jeho lekce jsou naplněné upřímným sdílením, propojením, radost z učení a interakcí s praktikanty. 
Jeho stránky si můžete prohlídnout a pročíst zde: hari-kirtana.com/about
Do Evropy přiletí na pár týdnů, a tak jsem moc ráda, že si udělá čas a bude u nás v Lokah. Pokud ho nezastihnete na lekci 09.07.2015, tak budete mít možnost zajed do Ostravy: www.pranavajoga.cz, kde povede další dva workshopy.
 
V Brně Hari nabídne workshop na téma UMĚNÍ VĚDOMÉHO POHYBU - 
Je pro Vás složité soustředit se a držet si formu při přechodu z jedné pozice do druhé? Přemýšlíte nad tím, zda-li existuje “správný” přechod z Bojovníka I. do Bojovníka II.? V lekcích Vinyasa jógy, jsou naše pohyby mezi pozicemi neoddělitelnou součástí praxe; technika pohybu z jedné pozice do druhé je stejně důležitá, jako samotné pozice. Prozkoumáme do detailu techniku pohybu podpořenou dechem, který je nápomocen při přechodu z jedné pozice do druhé,  praktikanti jógy si zlepší koncentraci, aplikaci větší síly a získání větší jistoty vědění, jak se pohybovat v sekvencích pozic.  Učitelé jógy získají vhled do vytváření přirozeně vyrovnaných sekvencí podporující optimální prožitek z vinyasy pro studenty. Tento workshop je vhodný jak pro začátečníky, tak pro dlouhodobé studenty a učitele jógy.
Neváhejte, nahlašte se, najděte odvahu vyzkoušet něco nového, prohloubit svoji vlastní praxi a zažít společnost lektora, který má dlouholetou a oddanou praxi jógy. Těšíme se na vás.
 
Informace o registraci a ceně workshopu na letáku.
Pište nebo volejte, ráda odpovím vaše otázky.
 
Namaste yogini z Brna a okolí

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz