TÉMA MĚSÍCE BŘEZEN 2015 - ROZVAZOVÁNÍ UZLŮ, KTERÉ NÁS SPOUTÁVAJÍ

05.03.2015 07:48
 
Supta guruprasadena yada jagarti kundali
Tada sarvani padmani bhidyante ghranthayo’pi ca
Když je spící Kundalíny probuzena milostí učitele – gurua, pak všechny padmy – lotosy – čakry a granthis – uzly jsou otevřeny.
When the dormant Kundalini is aroused by the grace of the guru, then alone all the padmas (lotuses – chakras) and the granthi (knots) are opened
Hatha Yoga Pradipika III.2
 
Sánskrtské slovo granthi znamená “uzel” nebo “pochyba” – “nejistota” a také znamená “výrazně složitý uzel pro rozvázání.” Lidé v Indie nosící sari nebo dhoti oblečení vytvoří malý vak pro uschovávání peněz, který má nahoře uzel – takto pevně zauzlovaný vak se nazývá granthi. Granthi ve spirituální praxi jsou psychologické nebo psychické bariéry k totální svobodě. Granthi brání práně v pohybu vzhůru podél sushumny nadi – páteřní kanál. Granthi svazují duši, uzamykají nás v našem chybném chápání reality – avidya a svého já – asmita. Drží nás v našich preferencích – raga a dvesha a zakořeňují nás ve strachu ze smrti – abhinivesha.
Vědomost – jnana je klíčovým komponentem k předčení, k přesažení strachu a spolu s akcí – karma nám dávají křídla pro naši spirituální touhu – probuzení Kundaliny.
Metody hatha yogy pro rozvázání těchto uzlů jsou bandhy, nebo energické zámky. Soustředěním se na pránu v Sushumně kanále, bandhy zvyšují potenciál pro vyvýšení Kundaliny a tak nám dovolují přesáhnout běžné omezení při smýšlení a konání.
Brahma Granthi je umístěn na dně páteře, mezi Muladhara Čakrou a Svadhisthana Čakrou, kde nám zajišťuje přežití fungování primitivního mozku – jako je bojuj nebo uteč reakce. Strach ze smrti, úzkost ohledně jídla, přístřeší a nebo oblečení a nebo všeobecný nedostatek uzemnění, vše je manifestováno jako Brahma Granthi.
Když zažíváme strach v asánách jako jsou stoj na rukou nebo šňůra a ten strach sám od sebe nám brání v úspěchu, tak to je Brahma Granthi
Nedostatek volného času může být součástí tohoto uzlu. Když nás složenky a platba nájmu drží v práci a pryč od jógy, tak to je Brahma Granthi.
Mula – kořenová Bandha je první vyrovnání Prány a Apány, propichující Brahmu Granthi. Vitalita, myšlenka, dech a řeč jsou sjednoceny ve snaze o pravdu. Tento kořenový zámek může být neustále aplikován, přetvářející tak vše co děláme, ve svaté konání.
Vishnu Granthi svazuje energii mezi Manipurou Čakrou a Anahatou Čakrou. Tento Granthi je uzel individuálního ega a síly. Naše ulpívající ego, sebeobrana a cesta k osobní síle nám mohou zpomalit spirituální progres.  Strach z toho, že jsme ignorováni nebo ze ztráty prestiže může zamořit náš spirituální rust. Je to uzel síly a manipulace, ale take uzel akumulace. Akumulace síly, přivlastňování a slávy nás svazuje na tuto úroveň vědomí.
Abychom mohli přesáhnout tuto úroveň vědomí musíme se vzdát “lásky k moci pro moc lásky!” Stupeň zranitelnosti, který ukazujeme ve sém životě – schopnost odložit naši fasádu a postavit se svému současnému stavu, sjednocuje Vishnu Granthi.
Uddiyana (Létající) Bandha je druhé vyrovnání Prany, Apany a Samany vájů. Když jsou aplikované dohromady s Mula Bandhou, tento uzel propíchne Vishnu Granthi. Pak je jedinec schopný přesáhnout individualitu.
Celý abdomen je vtahován dovnitř a nahoru – symbolizující odřeknutí se akumulace a koncentrace energie nahoru směrem k Anahata Čakře.
Rudra Granthi je zauzlovaná mezi Anahata Čakrou a Ajňa Čakrou.
Přitažlivost konání vycházející od srdce a zážitek ze služby druhým může vyrušit jogíny, kteří touží “Být Láskou” – ne ji pouze zažívat. Služba druhým je úplně uspokojující způsob, jak strávit život, ale tato služba se může stat zase dalším křížem, který si neseme, kde držíme nelibost vůči ostatním a vnímáme je jako méněcenné bytosti. Musíme se snažit o přesažení jinakosti a zažívat “jednotu bytí” v nejvyšším stavu vědomí a uzavřít kruh tím, že přineseme toto vědomí do našeho soucítěného konání. Když jsme osvobozeni od iluze jinakosti, tak naše konání spontáně vychází z Lásky.
Jalandhara Bandha  umožňuje toto překlenutí vědomí. Dovršené vyrovnání prány je Jalandhara Bandha – Zámek Zachycující Mrak nebo Síťový Zámek – pro síť nádí – kanálků v krku, kde Prana, Apana, Samana a Udana vájů v Sushumě Nádi uvolní Rudra Granthi a závoj oddělenosti je nadzvednutý.
 
autor: David Life
přeložila: Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz