RANNÍ PRAXE JÓGY

25.11.2017 13:16

Proč? Určitě tato otázka hned každého napadne, proč vstávat o hodinu či dvě dříve, proč opustit teplo naší postele a zpřetrhat tak nitku ranních snů. Chtěla bych pouze v krátkosti mluvit o tom, proč si stoupnout na podložku hned z rána, protože je to obsáhlé téma, které se dá rozebírat do nekonečných podrobností a detailů. Takže, pokud už jste na cestě jógy a nebo teprve zakoušíte její sladký nektar, praktikování po ránu má nesmírné výhody.  První je ta, že si ráno zacvičíte a máte celý den před sebou a nemusíte přemýšlet nad tím, kde a jak si ten den zacvičíte, jak vše zkombinovat s denním programem, který je více a více přeplněný našimi  povinnostmi. Ranní praktikování může mít i hlubší význam, je to doba, kdy nám naše tělo řekne, jak na tom jsme, fyzicky, psychicky i emocionálně, je to doba, kdy máme možnost zapřemýšlet nad naší vděčností za to, že máme možnost být na světě, náš vděk za blízké v našem životě a za to, co právě v životě prožíváme. Ať už to vidíme jako přínosné či méně přínosné pro nás v té chvíli. Je to moment, kdy máme možnost trochu zpomalit, být sami se sebou a rozvrhnout si nadcházející den tak, aby byl pro nás a pro lidi kolem nás příjemný. V tradici jógy má vyjadřování vděku za to, co v životě máme, své důležité místo. Zkuste příště, až vstanete o tu hoďku či dvě dříve, až budete ráno na podložce těsně před první sérii Surya Namaskar - Pozdravů slunce, vzpomenut na někoho blízkého ve svém životě, na někoho za koho jste vděční, že je po vašem boku fyzicky nebo v srdci, věnujte jim Vaši praxi a pak už jen sledujte kouzlo tohoto mocného záměru. Kouzlo je změna našeho vnímání, kouzlo každého malého, krátkého momentu, maličkostí, úsměvu, milého slova, respektu, porozumění a chápání jeden druhého. 

Namaste.

Naďa

 

P.S. See you on your mat. From mine to yours. 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz