Otevřený prostor - sdílená praxe

26.09.2016 16:28

Jsem tady, zkouším, nabízím....otevírám dveře Yoga Lokah pro ty z Vás, kteří byste rádi praktikovali a nemáte třeba prostor doma, nehodí se vám třeba časy lekcí, nemáte silnou motivaci pro praxi doma a je pro vás lepší přijít do studia. Chcete třeba být i s ostatními, kteří to mají podobně nebo jinak a něco se od sebe navzájem naučit.

Otevírám dveře Yoga Lokah a to zatím v pondělky, v čase 10:30 - 12:30 hod.

V rozmezí tohoto času můžete přijít sami či s kamarády, partnery. Prostor budete moct využít pro svoji praxi, můžete sdílet svoje poznatky s těmi, kteří budou zrovna ve studiu také praktikovat. Můžete zjistit, co je vaší motivací pro praxi a pak zjištění o motivaci použít v jiných sférách života. 

Během tohoto času budu ve studiu přítomna, abych vás mohla vpustit do studia, zodpovědět popřípadné otázky, můžete se kdykoliv připojit a můžete kdykoliv odejít. 

Co taková zkušenost přinese? Proč jsem se rozhodla něco takového nabídnout?

Možnost praxe, své vlastní, ale v přítomnosti stejně naladěných lidí. Někdy moc, opravdu moc chceme praktikovat, ale opravdu na podložku denně jít někdy stojí více úsilí, než máme síly v tu chvíli dát - a tak obklopit se stejně smýšlejícími lidmi může být přínosné a po čase sledovat, jak naše motivace roste a vůle sílí a jak se naše praxe stává přirozenější součástí každého dne. Ale asi nejdůležitější motivací pro mne bylo, aby jste si mohli přijít zacvičit, mít radost z praxe a sledovat její účinky ve svém životě a začít i s praxí doma a nebo v ní dále, pravidelně pokračovat.

Registrace na praxi v otevřeném prostoru uvítám zde.

Cena je formou vašeho příspěvku, který pokryje provoz studia. Část bude věnován na různé potřebné organizace, buď dle mého výběru a nebo pokud máte svá místa, kam přispíváte, budu ráda, když se o ně podělíte.

Pokud máte dotazy, připomínky, napište mi zde. A nebo mi zatelefonujte na tel. čísle 602 300 490

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz