Novoroční rituál

30.12.2016 13:32

 

 

Ráda bych s Vámi sdílela krásný a účinný rituál, který jsem se naučila od jedné lektorky jógy v Americe. Alanna Kaivalya. 

Ať už budete jen číst dál a nebo si uděláte chvilku času pro posazení se do klidu a na oblíbené místo, přeji Vám příjemný čas, otevřené a klidné srdce….. 

 

poslední dny roku nám dávají perfektní příležitost k zadání jasných záměrů pro 2017 a pro nové začátky. Nedávné Novoluní nám umožňuje kultivovat to, co si přejeme přinést do našich životů, růst, rovíjet se a vyživovat vše do plnosti. Je to skvělá příležitost postarat se o naše cíle, speciálně v oblasti kariéry, odpovědnosti, růstu, dorůstání a disciplíny. Vynecháváte svoji pravidelnou praxi? Máte pocit, že odkládáte věci na později? Vyhýbáte se zodpovědnostem, které život s sebou přináší?  Teď je ten správný čas nechat promlouvat naše srdce. 

Jednoduchý rituál, který můžete udělat před Novým rokem….

 

zvolete si místo, kam se v klidu usadíte a vstupte do takého místa s vědomým záměrem, který vynáší touhy srdce k životu. Usaďte se, zavřete oči. Zaměřte pozornost na dech a očištěte mysl od myšlenek. S jasností a vnímavostí, se záměrem na srdci, řekněte slova: 

“Co opravdu chci?” Seďte v klidu, v tichu a naslouchjte pro odpovědi.

Odpovědi mohou být překvapivé. Jakmile umožníme srdci promlouvat, mluví jasně a stručně, jednoduchá slova, elegantní koncepty - vnitřní vědění, představy a nebo to nejsilnější - pocit.

Když srdce vyšle odpověď v podobě pocitu, naše přesvědčení zesílí a v té chvíli víme, že jsme našli význam. Odpovědi na otázky jsou prostoupené emocemi, a to znamená, že není pochyb o tom, co srdce chce a ani o tom, co musíme udělat, abychom toho dosáhli.

 

 

Přeji Vám  lásku, klid a hojnost v novém roce. Statečné, soucitné a otevřené srdce nejenom k sobě, ale i k Vašim blízkým, rodině, všem bytostem a celému světu, který spolu sdílíme.

Všem díky za přízeň a těším se na další setkávání, ať už na podložce nebo při jiných příležitostech.

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz