MĚSÍC KVĚTEN 2014 - JEDNOTLIVÁ TĚLA NAŠEHO JÁ

01.05.2014 13:08

 

„shravanadibhiruddhiptajñana gniparitapitah jivassarvamalammuktah svarnavad dyotate svayam“
 
„Nasloucháním, přemýšlením a meditací je světlo bytostného já zapáleno. Jakmile je světlo bytostného já zapáleno, individuální „Já“ je osvobozeno od všech nečistot a rozsvítí se jako universální „Já“, stejně tak, jako když září zlato, které je očištěné ohněm.“                                                                                                                                      Atma Bodha, verze 66, přeložil Shri Brahmananda Sarasvati
 
Často se říká, „Jsi tím, co jíš“. Podle yogové filosofie materiální podstata našeho fyzického těla se skládá z jídla, které jíme, jež odvozujeme z 5-ti elementů : země, voda, oheň, vzduch a etér. V jazyce Sánskrt je naše fyzické tělo značeno jako annamayakosha. Slovo anna znamená „jídlo.“ Ale yoga ukazuje, že máme další 4 těla: energické tělo – pranamayakosha, tělo složeno z emocí a pocitů – manomayakosha, intelektuální tělo – vijñnamaykosha a nejvnitřnější jemné – subtilní tělo – blaženost – anandamayakosha.
I přesto, že máme pět těl - koshe, tak ty i přes to neudávají, kdo skutečně jsme; jsou to kryty, obaly,které dohromady tvoří náš subjektivní prožitek z žití našich životů. Naše pravé bytostní já je Atman, nekonečná duše, která je uschována mezi těmito těly. 5 těl vytváří povoz-vehikulum pro naši duši a poskytuje nám naše unikátní, individuální identity, umožňuje nám sdílet naši existenci s ostatními bytostmi a vyvíjet naše vědomí. Veškeré interakce s ostatními ovlivňují všech 5 těl. Tyto spolupráce nebo vztahy buď překáží a nebo podporují odhalení Atmana, pravé bytostní já.
Satchidananda—jsoucno, vědění a blaženost – je přirozenost pravého bytostního já. A je to tato pravda, která je příčinou všech manifestací. Skrze naše konání - karmy, jak se chováme k ostatním a sami k sobě, můžeme tuto pravdu zatemnit. Praktiky yogy jsou očistné praktity, očisťující naše vnímání sama sebe, ostatních a v samé podstatě Boha. Skrze čištění těl, zakrývající bytostní já, jsme schopni prohlídnout přes iluzi oddělenosti. Co dělí naše fyzická těla od naší spirituální podstaty je pouhý klam. Pravda je, že naše duchovní já je opravdovější než naše fyzické já. Jsme spirituální bytosti zažívající fyzickou zkušenost, ne obráceně. Délka našich fyzických těl je krátká v porovnání k nekonečnosti naší pravdivé duše, která je nesmrtelná. Lidé si mnohdy pletou fyzické bytí jako realitu a mluví o spirituálním jako o nereálném. To je převrácené myšlení. Spirituální realita je opravdová a nekonečná, kdežto fyzická realita je nereálná a dočasná, přechodná.
Fyzická realita neexistuje bez základních příčin, jež pochází z jemnějších sfér bytí. Vše co vykonáme, zanechává dojem, otisk na našich tělech. Pokud je naše konání – karma – egocentrické, podporujeme pocit oddělenosti od spirituální sféry a může se nám zdát, že naše těla obsahují pouze hustou, fyzickou hmotu. Pokud naše konání vychází z místa lásky a opravdového vnímání ostatních, naše těla se stanou lehčími a čirými a povědomí o opravdové podstatě září skrz všechna naše těla.
Atman – pravé bytostní já, prozáří skrz, jakmile je špína nevědomí – avidya - odstraněna ze všech těl. Praktiky yogy očišťují a čistí pět těl od špíny nevědomosti svým vlastním způsobem. Annamayakosha – fyzické tělo je očištěno skrze veganské stravování, procvičováním asan – pozic, nadam – zvukem a bhakti – oddanost. Pranamayakosha – energické tělo – je očištěno kriyami – očistné techniky, pranayamou – dechové praktiky, asanami, mudrami – pozice rukou, bandhami – zámky, nadam, bhakti. Manomyakosha – emocionální/pocitové tělo je očištěno skrze Satsang – pravdivá společnost, zpíváním manter, yama – dle Patangaliho, první krok na 8mi. stupňové stezce yogy, soucítění s ostatními bytostmi, nadam, bhakti. Vijñanamayakosha – tělo intelektuální je očištěno skrze Satsang, zpívání manter, niyama – druhý krok dle Patanjaliho 8mi. stupňové stezky yogy, meditací, nadam, bhakti. Anandamayakosha – tělo blaženosti je očištěno skrze samadhi – osvícení, radost, nadam, bhakti. Pokud se na tuto cestu očištění chceme vydat, musíme mít silnou touhu poznání Já, vášnivě toužit po poznání Boha a být odhodlaný opustit vše, co si myslíme, že víme o realitě.
 
~Sharon Gannon~
přeložila - Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz