MĚSÍC DUBEN 2014 - INVERSIONS - ZMĚNA ŘÁDU VĚCÍ

03.04.2014 12:07
Převrácené pozice jsou z několika důvodů nejdůležitější mezi ostatními. Jejich pozitivní účinky jsou pociťovány na několika úrovních: fyzické, psychologické a duševní. Převrácené pozice přinášejí mnoho systémů těla do harmonické rovnováhy, balancují nejenom fyzické, ale také energické, emoční a mentální těla, a také podporují duševní vývoj. Být vzhůru nohama vylepšuje fyzické zdraví, zpomaluje stárnutí, tónuje svaly a kůži, upravuje cirkulaci a pocení, vylepšuje zažívání, zvyšuje hustotu kostí, posiluje imunitní systém, snižuje stres a úzkost, zvyšuje sebejistotu, zlepšuje koncentraci, stimuluje systém čaker a přispívá ke klidnému, šťastnějšímu, optimistickému a duševně orientovanému pocitu.
Převrácené pozice mění působení gravitace na tělo z vnitřku ven, a tak poskytují silnou tónovací masáž vnitřním orgánům. Stimulace pohybu a působení proti stagnaci napomáhá detoxikovat orgány. Vnitřní osvěžení má pozitivní efekt na tónování svalů a kůže. Otáčení těla vzhůru nohama nabízí jinou orientaci ke vztahu k Zemi a při držení pozice nabízí izometrickou zkušenost, která zvyšuje hustotu kostí.
Převrácené pozice procvičují srdce a podporují žilní návrat. Mnoho odborníků tvrdí, že je to zrovna tak dobré pro tělo jako je aerobic pro podporu zdravého srdce a dobrou cirkulaci. Když artérie cirkulují čerstvou krev do všech částí těla, tak se žíly musí spolehnout na pohyb svalů, aby působily proti gravitaci a  mohly  navrátit krev do srdce. V převrácených pozicích je tento žilní návrat bez námahy. Také to napomáhá v prevenci křečových žil v nohách. Když je tělo převrácené, tak si srdce může odpočinout. Srdce musí tvrdě pracovat každý den a noc proti gravitaci, aby mohlo přinést okysličenou krev do mozku a do celého těla, ale když jsme hlavou dolů, tak krev proudí sama od sebe, bez těžké pomoci srdce. J
Otočení vzhůru nohama stimuluje celý lymfatický systém a tím posiluje imunitní systém. Otočení vzhůru nohama také stimuluje a vyživuje žlázy endokrinního systému, hlavně hypofýzu a šišinku. Tlak, který stimuluje hypofýzu a šišinku v převrácených pozicích vylučuje hormony, které regulují buněčný metabolismus, přináší zdraví, rovnováhu, jasnost, vitalitu a optimismus do celého systému tělo/mysl.
Když převrátíme naše těla vzhůru nohama, tak doslova převracíme náš život vzhůru nohama. Být vzhůru nohama nám umožňuje prožít výhody jiných názorů a způsobů pohledů. Vše, co známe správně nahoru, typické a normální je pod námi vytaženo. Taková desorientace od nás vyžaduje zahledání v naší psychice v takových hloubkách, ve kterých jsme před tím nikdy nemuseli být. Abychom plně mohli zažít nový úhel pohledu, tak musíme uklidnit jak naše těla a mysl, tak se i s vírou oddat Božskému.
Skrze převrácené pozice můžeme zažívat regrese a znovuzrození. Obzvláště zkušenost vyvolaná v shirshaně – stoj na hlavě – kdy naše hlava odpočívá na pozemském povrchu a stane se tak sedem pro asanu, nalezneme sami sebe v pozici, kdy jdeme hlavou zpět k Zemi, zpět ke zdroji. Může to vyvolat pocit, jako když se noříme hlavou první zpět do lůna. Výsledek může být obnovení kreativity. Fyzické vyvýšení našich srdcí nad naše hlavy má hluboký psychologický efekt, protože náš intuitivní mozek, který je v srdci, dostane přednost před naší racionální soudící myslí.
Hlavní převrácené pozice jsou shirshasana – stoj na hlavě, salabma sarvangasana – stoj na ramenou, halasena – pluh, adho mukha vrikshasana – stoj na rukou, pinchamayurasana – stoj na předloktí a viparita karani – nohy nahoře ke zdi. Měli by být praktikovány denně. Pokud nemáte čas na 1-2 hodinovou lekci, která obsahuje 14 bodů z Jivamukti open class, tak aspoň praktikujte převrácené pozice – především stoj na hlavě – shirsasana a stoj na ramenou – salamba sarvangasana a každou pozici držte aspoň 5 minut. Pokud nemáte čas ani na to, tak aspoň minimum praktikujte adho mukha vrikshasana – stoj na rukou a držte 25 dechů, opřeni o zeď, pokud je to potřeba.
Účelem je nejít den bez převrácené pozice, jen pokud jste menstruující žena, tak v tom případě je lepší nedělat žádnou převrácenou pozici, protože při převrácené pozici se narušuje tok apany dolů k Zemi.
Shirshasana je nazývána králem pozic, a tak se považuje za nejdůležitější pozici ze všech. Každá pozice ovlivňuje konkrétní čakru a stoj na hlavě stimuluje sahasrara /korunní/ čakru. Karmické spojení s touto čakrou je náš vztah k Bohu. Vědomí je chemické a shirshasana stimuluje hypofýzu a šišinku v mozku, kde se vypouští hormon způsobující rozšíření, rozpínavost vědomí, což nám nabízí příležitost odpoutat se od světských, pozemských starostí a tak se připravit pro kosmické vědomí. Převrácené pozice jsou dveře k Bohu.
 
~~Sharon Ganon~~
 
Přeložila Naděžda Brzobohatá

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz