MĚSÍC ČERVENEC 2014 - SEX, SMRT, SPÁNEK, KOUZLO A PRATYAHARA

09.07.2014 22:04
“Vše, co je viditelné, je třeba na to pohlížet, jako na Já.“
Shandilya Upanishad
“Guruji, co to je pratyahara?,” Zeptal jsem se svého učitele. Ve své místnosti, kde praktikoval, přistoupil ke mě, otočil moji hlavu směrem ke zdi a otázal se, “Podívej se na zeď, co vidíš?” “Zeď?,” stydlivě jsem se zeptal. “Pokud vidíš zeď, tak to znamená, že by jsi měl praktikovat pratyahara, jen potom uvidíš Boha, ne zeď.”
Praktikování yogy je tantrická praktika, kde praktikant vidí celý život jako živoucí, jako živá manifestace Boha. Co je zrealizováno ve stavu yogy - osvícení je Jednota všeho bytí. Osvícený yogin nevidí svět obydlený jinými – žijícími bytostmi nebo neživými předměty – od sebe oddělené. Osvícený Yogin vidí Já/Boha v každém životě. Je to iluze, když vidíme ostatní, která musí být překonána abychom prorazili falešné oddělení mezi mnou a ostatními, nebo mezi mnou a přírodou, nebo mezi mnou a Bohem. Z praktického hlediska to znamená, že začneš dávat tvář na ostatní, spojíš se s ostatními, které potkáváš, jako s člověkem, dokonce i se Zemí si vytvoříš vztah jako s člověkem, se zvířaty, stromy, rostliny i s potůčky, řeky a oceány nebo s deštěm a větrem jako s člověkem.  Nevidíš žijící svět složený z neživých objektů nebo bezcitných a bez tváří zvířata, rostliny, minerály nebo elementární síly, ale vnímáš každého jako jednotlivce, zrovna jako jsi ty.
Když vnímáme svět jako živý, je jednodušší komunikovat a vytvářet vztahy s prostředím, necítíš se tak osamocen, nežiješ s pocitem, že ostatní nebo svět jdou proti Tobě a ty jsi pouze pasivní oběť. Pratyahara je praktika očišťující Tvoje vnímání – nemusíme jen věřit tomu, co vidíme našima očima, ale dívat se hlouběji. Když dokážeš vnímat ostatní více jako sama sebe, tak to nabízí způsob, vstupní bod, jak se dostat pod a nebo skrze iluzi oddělenosti.
Znáš ten pocit, když se do někoho zamiluješ a nejdříve se zdá, že ta osoba je od Tebe oddělená a ty také máš pocit jako oddělená osoba, ale pak jste jeden druhým uchvácen. Uchvácen společnými věcmi spíše než rozdílnostmi mezi vámi. Což vás ještě více přibližuje a ty rozdílnosti, které vás zdánlivě rozdělovaly, se rozpustí. Dokonce si připadnete jako jedna osoba. Možná je to pouze moment, ale v tom momentu víš, že je to možné. Říká se, že každý z nás zažívá opravdovou Kosmickou realitu několikrát za život. Nemusíš být osvícená osoba nebo svatý, abys mohl zažívat Jednotu bytí: stává se to v momentu sexuálního orgasmu a v čase smrti. A také se to stává každou noc, když usínáš, když jdeš do hlubokého spánku, kdy ztrácíš svoji identifikaci s egem/osobností, s tělem a myslí a již dále nezažíváš sám sebe odděleně, necháváš vše být.
Splývající zážitky orgasmu, smrti a hlubokého spánku bývají pro většinu lidí nedobrovolné, mimo jejich vědomou kontrolu. Yogi chce zážitek z hlubokého spánku zažívat během probuzení, vědomý prožitek nekonečné extáze, jako trvalý orgasmus, no, můžeme použít metaforu orgasmu, ale také můžeme použít metaforu smrti. Mnoho tantrických praktikantů medituje nad smrtí, jiní nad sexem a jiní nad spánkem. Slovo TANTRA znamená přetáhnout: TAN-protažení plus TRA-překročit. Praktikant tantrické yogy přetahuje svoje vnímání vlastního já a ostatních tak daleko, že jejich vnímání kouzelně zahrne veškerou existenci, zahrnujíc samozřejmě i Božské. Pro osvíceného yogina není nic, co je mimo nebo odděleno od Boha.
Slovo SEX znamená separaci. Etymologicky/vznik a význam slov/ slovo sex je odvozeno z latinského kořene sseco a secare, což znamená „rozdělit, rozseknout nebo oddělit.“ V podstatě prožitek orgasmu je důsledkem sexu nebo separace, kdy člověk ztratí sám sebe a cítí zvýšený prožitek jednoty, i když pouze na moment.  V čase smrti se člověk oddělí od těla a splyne s oceánskou zkušeností – již více neidentifikuje sám sebe jako oddělenou bytost uvězněnou v těle z masa a krve, ale místo toho jako jedno s potenciálem celého vesmíru.
Prožitek samadhi – osvícení podobně jako orgasmus, smrt a spánek, to vše vede k postoupení veškerých forem rozdílnosti do reality Jednoty. Yoga znamená „spojit, propojit, rozpustit rozdělení.“ Yoga je protikladem sexu, protože sex znamená rozdělení – rozdělit nebo oddělit – a yoga znamená spojení – přinést dohromady. Stav Yogy je stav Lásky, nepodmíněné. Vidět sám sebe v ostatních – vidět tak hluboko do ostatních, že ostatní zmizí a je pouze Já – pouze Bůh, pouze Láska – to zůstává a je yoginovo kouzelné hledání.
Skrze praktikování pratyahary – pohled hluboko dovnitř – jeden vylepšuje schopnost posunout se za externí rozdíly, viditelné v ostatních bytostech a věcech, abychom viděli vše, co nás spojuje – universální rozpouštěč, Božská síla nekonečné Lásky, která je esencí našeho bytí.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz