MĚSÍC ČERVEN 2014 - UNIE SKRZE DRUHÉ

04.06.2014 11:38


Stav "yogy", nebo "unie" nastává ve chvíli znovu spojení individuálního já s nekonečným, nerozdílným a věčným Já. Yoga bývá popsána jako samadhi, blažená extáze, protože je to taková úleva se opět spojit s Vaším kompletním bytím, po tolika životech vandrování v iluzorním světě oddělení. Metody yogy napomáhají přivést zpět dohromady to, co se zdá oddělené. 

Osvícení je gólem všech yogových praktik. Vnímání ostatních jako jiní - to je, vnímání nás samých odděleně od ostatních - je největší překážkou k osvícení. Aby yogové praktiky byly účinné, musí řešit to, jak rozpustit ostatní-jiné v našich životech. Yoga nás učí, že v pravdě je pouze jednota; ti jiní jsou pouhou iluzorní projekcí vycházející z našich myslí, z našich vlastních minulých karem - činů. Praktiky nám napomáhají očistit tyto karmy, které zahrnují naše vztahy s ostatními, tak abychom mohli vnímat jednotu bytí. 

Ve starobylém textu, Yoga Sutra, mistr Patanjali navrhuje praktiky jež mohou napomoci k rozpuštění jinakosti a přiblížit nás tak k unii. Patanjali promlouvá k těm, kdo stále vidí ostatní jako jiné, ale mají zájem v rozpuštění oddělenosti mezi já a ostatními, druhými. 

Navrhuje, pokud stále vnímáme ostatní jako jiné a nevnímáme božskou jednotu bytí, tak jim: číslo jedna - neubližujte (AHIMSA); číslo dvě - nelžete (SATYA); číslo tři - neokrádejte je ( ASTEYA); číslo čtyři - nemanipulujte jimi sexuálně - (BRAHMACHARYA); a číslo pět - nebuďte lakotní, neberte si tolik, že ostatní ochuzujete - (APARIGRAHA). Tyto rady dává v druhé kapitole knihy Yoga Sutra, kapitola na praxi, a nazývá je 5 jám - u nás někdy překládané jako omezení -restrikce či doporučení - pět způsobů jak omezit či směřovat naše chování vůči ostatním, které potkáváme v našich životech. 

Z praktického hlediska, jak se chováme k ostatním, se odrazí v našich vlastních životech. Ti jiní, ostatní jsou odrazem nás samých. Pokud my sami toužíme po spokojenosti a osvobození od utrpení, tak naše vztahy se všemi bytostmi a věcmi musí být vzájemně prospěšné. Pokud přispíváme k neštěstí ostatních, tak nedosáhneme opravdové a trvající radosti. Pokud ostatním odebíráme právo na jejich svobodu, tak nedosáhneme opravdové a trvající svobody. 

Patanjali dále říká, co se může stát v našich životech, když jsme pevně ukotveni v praktikování 5-ti jám. Přestaneme-li ubližovat ostatním, ostatní přestanou ubližovat nám. Mluvíme-li pravdu, tak budeme nasloucháni. Nekrademe-li, budeme zažívat hojnost. Chováme-li se k ostatní s respektem a sexuálně jimi nemanipulujeme, budeme si užívat dobrého zdraví a vitality. Zpřetrháme-li lakotnické tendence, poznáme důvod našeho zrození a náš osud nám bude vyjeven. 

Pokud chceme vědět, kdo jsme, musíme být ochotni, podívat se na způsob, jakým se chováme k ostatnim. Protože, jak se.chováme k ostatním, rozhodne o tom, jak se ostatní chovají k nám; jak se ostatní chovají k nám, rozhodne o tom, jak vidíme sami sebe; jak vidíme sami sebe, rozhodne o tom, kdo jsme. 

Jednoduché, leč mocné gesto spojení dvou dlaní před srdcem, když zdravíme a uznáváme ostatní (namaste mudra), beze slov vyjadřuje kouzlo spojení, unie. Spojení dvou dlaní: levá a pravá, slunce a měsíc, ha a tha, já a ti druzí. Gesto vyjadřující yogu: unii, ultimátní, konečnou pravdu. 


-Sharon Gannon

-přeložila Naděžda Brzobohatá

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz