Matthew Lombardo - děkujeme za krásnou návštěvu

08.05.2016 19:14

A víkend s jógou a návštěvou Matthewa z New Yorku je za námi. I přesto, že nás nebylo mnoho, tak pevně věřím, že vy, kteří jste přišli, jste byli na správném místě a lekce s Matthew byly pro vás přínosem, naučením, zaměřenou praxí..... protože přesně tak se celé dvě lekce odehrávaly.... v plném zaměření, soustředěnosti, naslouchání a přenášení nových poznatků do vlastní praxe.

Pro mne osobně byla návštěva Matthewa v Lokah, no dalo by se říci, že osudová.... v dobrém slova smyslu. Možná si někteří z Vás vzpomenou na návštěvu Jessici Stickler, také z New Yorku a Matthewova kamarádka. Ona byla ta, která mi v New Yorku, po její lekci řekla, že pokud se dám na cestu Jivamukti Jógy, pokud se rozhodnu pro Jivamukti Jóga učitelský trénink, tak to bude jedna z věcí, která mi změní život. A také se tak stalo a rok po otevření Lokah Jessica byla u nás. A její návštěva byla zrovna tak silná, jako tato s Matthewem. A proč? Přišli jsme totiž na to, že v roce 2010, kdy jsem já Jivamukti trénink absolvovala, tak v mé skupině byla jeho blízká známá a že on sám přijel na závěrečnou graduaci, nás novým, čerstvě pasovaných Jiva učitelů. No, tak to je, vlastně jsme se už potkali v roce 2010 a ani jsme o tom nevěděli. A Matthew přichází do Lokah v době, kdy studiu zbývají poslední necelé dva měsíce, přijíždí právě v závěru jedné životní etapy studia. 

Přináší s sebou svoje zkušenosti, svůj osobitý přístup k józe, k životu, k ostatním. Matthew je odvážný, milý, rád sdílí svoji lásku k józe a má vácný dar, učit nás, jak dělat méně. Jeho vedení lekcí bylo velice přirozené, ukázal nám, jak v pozici dělat míň a odtud hledat klid a pohodu v pozici. Jeho zdůvodnění, proč jít do pozice Dítěte během lekce bylo skoro revoluční a evoluční pro mne. A to nejen pouze, kdy je nám trochu mdlo, či nestačíme s dechem, ale i v momentě, kdy je nám velice dobře a chceme být chvíli sami se sebou, procítit ten laskavý moment. Jak Matthew rád říká..."Pozorujte čemu jste přítomni." Obě lekce byly naplněny moudrostí, něhou, skvělou hudbou, asistováním, které nás dokázalo posunout do dalších míst v pozicích, a ano.... jemně :-)

Příští rok už plánujeme další návštěvy, tentokrát snad i delší čas, a tak i o trochu víc příležitostí s Matthew praktikovat. Máme se opět na co těšit!!

Z celého srdce děkuji Martině Procházkové, ona Matthewa pozvala, Yoga Lokah s Bratislovou se podělili o dny a lekce. Děkuji Matthew za vlídnost, chuť sdílet a učit nás.

Namaste yogini z Brna a okolí

The masters of squatting!!!

Stoj na předloktí - detailní přípravaThe master of Pincha Mayurasana - Stoj na předloktí

A naše nedělní skupinka.Nada JógaZa rok se uvidíme v novém prostoru Yoga Lokah!!!

 

 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz