MĚSÍC LISTOPAD - KDYŽ MĚSÍC PROMLOUVÁ

28.09.2013 16:54

 

Něco si přiznej: Každého, kterého vidíš, říkáš mu, "Miluj mne."  Samozřejmě to neříkáš nahlas, jinak by někdo zavolal policii. Ale i přesto, zkus o tom zapřemýšlet, ta velká touha v nás po spojení. Proč nebýt tím, kdo žije s úplňkem v každém oku, které vždy říká, tou sladkou měsíční řečí, co každé oko v tomto světě umírá touhou slyšet?  Hafíz
 
Proč neposkytnou nejdříve ostatním to, po čem sami nejvíce toužíme? Život nám dává nesčetně mnoho příležitostí vidět sami sebe v ostatních. Když se zahledíme do očí druhého, uvidíme odraz sami sebe a s žádostí druhého, aby nás "miloval",  se tak vydáváme do sféry našeho Já. Abychom se tady opravdu cítili pevně v kranflecích, musíme kompletně opustit sobeckost a opovrhování sami sebou. Láska není něco co můžeme dělat nebo něco co můžeme dát, Láska je vše zahrnující. Nemůžeš milovat někoho nebo něco - Láska je moc velká k tomu, aby byla takto Tebou řízena. Láska nikoho nemá, nikdo nemá Lásku. Ty můžeš pouze být samotnou Láskou.
 
Uděláš-li si čas a sedneš si s někým v tichu, oba dva v nehybnosti a v dostatečné blízkosti, aby bylo vidět do očí druhého, uvidíš odraz sám sebe. Jeden druhému nastavujeme zrcadlo. Rozhodně to chce odvahu, udělat něco takového, je to tak intimní. Dokonce i s někým, koho dokonale znáš a považuješ je za přátele, pro většinu z nás je to divné, být v takové blízkosti. Samozřejmě jsou chvíle, kdy taková důvěrnost je přijatelná. Hodně se to stává mezi matkou a jejím děťátkem nebo milenci, když se poprvé seznamují, často dlouho stráví v tomto reflektivním měsíčním svitu. Ale asi to není úplně běžná každodenní záležitost pro většinu z nás. Většinou jsme moc zaneprázdněni, abychom se zahleděli blíže na ostatní v našem životě, nebo se obáváme možných důsledků, a tak místo toho vyhledáváme způsoby, jak se vyhnout kontaktu s lidmi, které denně potkáváme během našich dnů, našich týdnů a životů. Vždy to takhle bylo? Je to přirozený způsob žití?

 

Někteří říkají, že jsou pouze dva druhy bytostí ve světě, predátor a kořist. Hledají podobnost s divokou zvěří a poukazují na to, že masožravci se nikdy nepodívají zpříma nikomu do očí, jen když chtějí vyprovokovat boj, nebo znehybnět a vystrašit druhé zvíře, které se chystají sežrat. Zvířata, která jsou vegetariány, mají tendeci mít velké oči a jsou neustále na pozoru před nepřáteli. Mnoho lidí se řadí mezi predátoři, protože zastávají názor, že je to ta lepší varianta. Samozřejmě já s tím nesouhlasím, ale říkám, že pokud toto uznáme jako fakt, může nám to pomoci při porozumění strachu a paranoi, která prostupuje našimi společenskými interakcemi. Naše kulturní podmínění je zakořeněno velice hluboko, ale dobrá zpráva je, že tohle je pouze naučeno a vše se dá odnaučit.

 

Filozof Ken Wilber říká, že všeobecně muži a ženy jsou pod vlivem dvou různých chemikálií, a že naše víc jak tisíciletá kultura založena na patriarchálně-maso konzumní-militantní-moci toho využila pro rozvoj v oblasti vykořisťování. V podstatě testosteron, ve své nejhorší podobě, se projevuje jako sexuální agresor, manipulátor a násilník. Odpovídající vliv je oxytocin, hormon vyvolávající silné pocity lpění, péče, držení a doteků. Většina z nás(aspoň ti, kteří čtou tento fokus měsíce) nežijí ve světě neustálého stíhání agresory a neustálém boji o holý život. Spoustu žen a mužů ale jedná tak, jako by tohle byl jejich případ. Jako duchovní praktikanti, s touhou se vyvíjet, neustále zkoumáme jiné způsoby, jak se přiblížit jeden k druhému, a tak objevujeme nekonečné možnosti i v nás samých. Možná yoga umožňuje mužům být jako šaman, obracející se ke své ženské stránce a tak objevovat méně soutěživý a agresivní způsob, jak se chovat k ostatním. Možná ženám yoga může pomoci rozvinou sebedůvěru a nebojácnost, aniž by musely kompromitovat svoje opečovávání. Yoga nám může všem napomoci cítit se více v pohodě a pohodlněji sami se sebou a s ostatními.

 

Duchovní badatel je někdo, kdo hledá sám sebe. Pokud se chceme vydat za duchovním dobrodružstvím a s odvahou se zahledět druhému z příma do očí a cítit se přitom pohodlně bez jiných úmyslů než prosté vnímání bytosti, můžeme třeba začít praktikovat s podobnými dušemi - ostatní praktikanti yogy - v bezpečné a posvěcené místnosti pro yogu, místo vyhrazené k prozkoumávání těchto záležitostí. Úkol je tento: uvidět sám sebe v ostatních - zahledět se tak hluboko, že se "ti ostatní" rozpustí - zanechávaje pouze vlastní Já, Lásku samu o Sobě.

 

Filozofie yogy uvádí, že svět je projekcí naší vlastní mysli - lepší či horší. Pokud máte negativní myšlenky, vidíte pouze negativní na ostatních. Ale vzpomeňme si, že schraňování negativních myšlenek v naší mysli je dobrovolné :-) a i tak učinit rozhodnutí k pěstování pouze pozitivních myšlenek. Pozitivní myšlenky z nás vyzařují do okolního světa a ovlivňují ostatní bytosti, které "vidíme". Nakonec si díky tomuto praktikování uvědomíme, že neexistují žádní ostatní - a je to v této chvíli, kdy docházíme k Sebe-realizaci.

 

Všichni toužíme být milováni, toužíme po lásce ostatních, chceme být přijati, nechceme být ignorováni a nechceme se cítit zbyteční. Yogini tuto pravdu znají, každá bytost je důležitá. A když se odvážíš starat se, odvážíš se dosáhnout pro druhého v zájmu čisté lásky, se sladkou měsíční řečí, přetváříš nejen sebe, ale i ostatní.
 
-Sharon Gannon
 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz