Jógový dýchánek s Luckou Nadymáčkovou 8.10.0217

09.09.2017 13:38

Dech je to nejdůležitější, co v životě máme. Dech nás provází od našeho narození, od našeho prvního nádechu. Dech je nositelem života a bez dechu není pohyb. 

Staří jógíni byli přesvědčeni, že jim byl od narození přidělen určitý počet dechů pro celý život. Nepočítali život na roky nebo na dny, ale na počet dechů. Pokud zpomalíme náš dech, prodloužíme si i náš život? 

Během života se většina z nás nepozastaví nad tím, jak je dech pro nás důležitý. Dýcháme povrchně hlavně ve stresu, nevyužíváme plnou kapacitu našich plic, při zvýšené aktivitě „nestačíme s dechem“. Vidím to každý den ve svém okolí, paní těžce oddechující po krátkém běhu na autobus, pán rychle dýchající po pracovním telefonátu, ale i na lekcích jógy sleduji klienty, jak se jim daří plný jógový dech na šest dob, krátká zádrž dechu po nádechu nebo po výdechu. Jak jste na tom vy sami? Uvědomujete si, jak vlastně dýcháte?

V józe se snažíme zklidnit, odbourat stres a uvědomit si plně své tělo i ducha. To vše se snažíme dosáhnout pomocí dechu a tím i řídit naši mysl. Jóga nám přináší různé dechové techniky. Možná si ani neuvědomujeme, že pomocí dechových technik v józe můžeme zpomalovat nebo zrychlovat tepovou frekvenci, snižovat krevní tlak, zvyšovat nebo snižovat tělesnou teplotu, stimulovat zažívání i jiné procesy v těle. Každodenním prováděním dechových technik můžeme dosáhnout nejen fyzické, ale i emoční rovnováhy. Víte, které dechové techniky takto působí na tělo a duši? S kterými dechovými technikami jste se setkali na vašich lekcích jógy a které jógové dechové techniky praktikujete sami?

V Yoga Lokah jsme pro vás s Luckou připravili seminář „Jógový dýchánek“, na kterém se seznámíte s různými dechovými technikami přímo v praxi ásan. Budete mít možnost si ověřit správnost provedení pro vás možná známého plného jógového dechu, šumění dechu ujjayi a objevit další jako bhastrika, nadi shodhana, kapalabhati, sheetali, sheetkari a různé variace například se zádržemi dechu kumbhaka. Pojďte s námi proniknout do tajů Pránajámy a očistných dechových technik.

 

Datum: 8.10.2017

Čas: 16:00 - 19:00h.

Cena: 490,-Kč

Platba na místě v hotovosti

Registrace: 

www.yogalokah.cz/rozvrh/ nebo na info@yogalokah.cz

 

FB Událost zde.

 

 

 

 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz