Jóga o Vánocích

27.11.2017 18:35

Od doby, kdy jsem začala mít jógu jako důležitou část mého života a následovně jsem otevřela Yoga Lokah, tak se zaobírám otázkou praxe v době Vánoc. Cvičit nebo necvičit...lenošit nebo nelenošit...vstávat brzy ráno, zůstávat déle v posteli, chodit později spát nebo si nechávat ujít radování a veselení s rodinou a kamarády? Mít klid na mysli, následovat to, co praktikujeme většinu roku? Nebo prostě hodit vše za hlavu, protože jsou Vánoce a my máme pocit, že je to v pořádku v době svátků jógu vynechat...kdy se jóga stává součástí našeho života, každého dne a pokud ne každého dne, tak několika dní v týdnu? Kdy se jóga překlopí z významu - prostě si jen zacvičit, dobře se protáhnou, trochu prodýchat, do vnitřní disciplíny, do osobního řádu a chodu dne, do způsobu života. Kdy jógu začneme vnímat jako důležitou součást, bez které už nejde být? Nemám na mysli pouze to, co se děje na podložce. Fyzickou praxi - trénování ásán - pozic. Ale i vše ostatní, co se během trénování pozic o sobě učíme...jak přistupujeme k pozicím, jaký je hnací motor za naší praxí, za každých nádechem a výdechem, jak se dokážeme soustředit na praxi, hodnotíme se, porovnáváme se, srovnáváme se...zjemňujeme, zpomalujeme, zklidňujeme, dýcháme vědomě? To vše se dá aplikovat a propojit se vším, co děláme.

Jaký máte záměr pro jógu o těchto svátcích? Jaký máte záměr pro sebe a ostatní o těchto svátcích? Možná je tady příležitost se podívat, jak se naše praxe z podložky překlápí do života a jak život dokáže ovlivnit naši praxi.

Vánoce jsou bezesporu svátky klidu, míru, sdílení a všeho, co k svátkům patří. Rodina, přátelé, obdarovávání a přijímání, dobrého jídla a jednoduchých radostí. Jaká budou naše rozhodnutí, co je pro nás důležité a kam pošleme naši pozornost? 

Přeji nám všem, ať  jsou naše rozhodnutí z místa soucítění, lásky a porozumění.  Ať vychází z místa respektu, přijetí a hloubky našich srdcí. Ať naše záměry vychází z touhy pohnout světem od rozděleného a odpojeného k spojenému, sjednocenému a silnějšímu světu.

Krásné svátky z Yoga Lokah. Těšíme se na Vás ve studiu. Protože studio je tady pro Vás a pro nás, vypomoci s těmito rozhodnutími a také trochu s Vaší praxí. Studio bude otevřené až do 22.12.2017

S láskou, Naďa

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz