JÓGA A VEGETARIÁNSTVÍ

23.02.2015 21:52
 
Co má praktikování jógy společného s vegetariánstvím?
 
4 dvouhodinové sobotní lekce, ve kterých se budeme snažit zodpovědět tuto otázku tím, že budeme prozkoumávat Jógové Sutry od mudrce Pataňdžaliho. Starý text tisíce let, který je filosofickým pilířem jógy.
Obsah lekcí, výprava, asána praxe je podpořena a vychází z knihy od mé učitelky Sharon Gannon - Yoga and Vegetarianism.
Sharon v knize píše, že našla způsob, jak artikulovat se soucítěním, radostně a bez kritiky logické argumenty na ochranu našich společných obyvatel Země - zvířat, se kterými sdílíme tento fenomenální svět.
Pataňdžaliho slova nejsou pouze relevantní v této době, ale podstatné i pro naši budoucnost. 
Praxe asán - pozic, je jedna z mnoha praxí jógy, jako jsou meditace, dechové praktiky a jámy - zdrženlivost, které nám mohou pomoci k realizování naší pravé povahy.
Praxe pozic např., je zdokonalování vztahu k Zemi. Co je dokonalý vztah? Ten, který není zaměřený jen na jednoho nebo je sobecký, ale který je vzájemně prospěšný.
Během 4 lekcí projdeme první krok na 8 stupňové stezce Radža Jóga - jámy - jóginský etický kodex.
Během 4 lekcí budeme praktikovat asány, probereme příslušné sutry. Vše bude vycházet již z výše uvedené knihy od Sharon Gannon a spolu dojdeme k určitému závěru či k více následujícím otázkám.
Život Jivanmukta není přímočarý a předepsaný, pokládáme otázky, skrze vlastní prožitky hledáme odpovědi a jsme na cestě za Pravdou.

 

Těším se na vás, registrace na info@yogalokah.cz

Platba v hotovosti na místě.

Namaste yogini z Brna a okolí

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz