Jivamukti Sametová rEVOLuce

13.11.2017 21:37

 

V pátek 17.11.2017 v 18:00hod. začneme s praxí Jivamukti Jógy. Pojďme oslavit svobodu praxí, která nám přináší svobodu naší volby a našich rozhodnutí, rozhodnutí, které ovlivňují další naše kroky, které ovlivňují nás samé a naše okolí.

Odkud se bere možnost zastavit se a vědomě udělat další krok?

Jóga nám dává sílu, pevnost a možnost takové kroky brát. Kroky, které motivují, působí a inspirují, které nám pomáhají utvářet naše životy. Jaká rozhodnutí chcete dělat, ze kterého místa se chcete rozhodovat, jaké vztahy chcete vytvářet?

Vztahy sami se sebou a s okolím, láskyplné, osvobozující a respektující vztahy?

Téma je láska, nekonečné téma jako láska sama, bezbřehá, neomezující, přijímající...

 

Jivamukti praxe nás může vyzývat na všech možných úrovních, je dynamická, pevná ve svém rytmu, pravidelnosti dechu, rytmu života, rytmu vesmíru, může být náročná, může vyžadovat naši pozornost a naslouchání, může po nás chtít, aby jsme byli stateční a připraveni, ale nakonec nás vždy dovede zpět sama k sobě, domů, do srdce, které se s jógovou praxí postupně mění...

Protože Jógu nemůžeme dělat, jóga je náš přirozený stav.

A tak pojďte se mnou oslavit svobodu, pokusit se vytvářet náš přirozený stav, těším se na nás.

Sametová rEVOLuce může být sametovou cestou zpět domů.

Bude ásanová praxe, zpěv mantry, meditace, shavasana a revoluční music.

 

Místo: Zelný trh 11

Čas: 18:00 - 19:35hod.

Cena: 175,-Kč

Platba na místě v hotovosti.

 

Rezervace: rozvrh nebo email info@yogalokah.cz

 

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz