Jivamukti Basics - Lekce Základů - otevíráme v lednu 2017

01.02.2017 18:17

V těchto lekcích se budeme zabývat základy jednotlivých ásán – jógových pozic.  Každá lekce začne 6ti cvičebními prvky, které jsou součástí Jivamukti zahřívací sekvence. V každé lekci probereme  jiné tématické zaměření. 

 • lekce první: stojné pozice

 • lekce druhá: předklonové pozice

 • lekce třetí: záklonové pozice

 • lekce čtvrtá: obrácené pozice, meditace a jak "vše spojit dohromady"

  Jaký je rozdíl mezi Otevřenou lekcí (čtvrtek) a tímto kurzem? V Otevřené lekci se klade důraz na vinyásu - sled jednotlivých pozic bez přerušení s vědomým dechem a záměrem. Lekce je v rytmu pozic, dechu a hudby.

  V těchto lekcích se zaměříme na provedení lekcí - alignment v angličtině - jak na pozici - v češtině. Budeme se učit "jak dělat" pozice a také využití pomůcek. Lekce Základů poskytuje základní strukturu a pomoc studentům tak, aby mohli přejít, pokud je to jejich přáním, do Lekce Otevřené či jákekoliv jiné lekce, bezpečně a s dobrým základem.

  Začátečníkům se doporučuje projít všemi 4 lekcemi kurzu. Pro středně pokročilé a pokročilé studenty bude také přínosem prozkoumávání pozic a jejich základů v těchto lekcích.

  Doporučuji nahlásit se na všechny 4 lekce, ale je možné přijít i na každou lekci zvlášť, kurz je otevřen všem praktikantům, bez rozdílu úrovně praxe a délky praxe.

  Začínáme v lednu 2017 a to v těchto dnech:

  1. lekce - 22.01.2017         10:00 - 11:15 hod.

  2. lekce - 05.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  3. lekce - 12.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  4. lekce - 19.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  Cena za 4 lekce     600,-Kč

  Cena za jednu lekci 175,-Kč

  Na tento kurz nelze použít permanentku. Platba hotově ve studiu. Registrace zde. Děkuji. Namaste.

   

 

 
 
 • week one:standing asanas
 • week two:forward bending asanas
 • week three:backward bending asanas
 • week four:inversions, meditation and "putting it all together."
 •  

 

 • lekce první: stojné pozice

 • lekce druhá: předklonové pozice

 • lekce třetí: záklonové pozice

 • lekce čtvrtá: obrácené pozice, meditace a jak "vše spojit dohromady"

   

  Jaký je rozdíl mezi Otevřenou lekcí (čtvrtek) a tímto kurzem? V Otevřené lekci se klade důraz na vinyásu - sled jednotlivých pozic bez přerušení s vědomým dechem a záměrem. Lekce je v rytmu pozic, dechu a hudby.

  V těchto lekcích se zaměříme na provedení lekcí - alignment v angličtině - jak na pozici - v češtině. Budeme se učit "jak dělat" pozice a také využití pomůcek. Lekce Základů poskytuje základní strukturu a pomoc studentům tak, aby mohli přejít, pokud je to jejich přáním, do Lekce Otevřené či jákekoliv jiné lekce, bezpečně a s dobrým základem.

  Začátečníkům se doporučuje projít všemi 4 lekcemi kurzu. Pro středně pokročilé a pokročilé studenty bude také přínosem prozkoumávání pozic a jejich základů v těchto lekcích.

  Doporučuji nahlásit se na všechny 4 lekce, ale je možné přijít i na každou lekci zvlášť, kurz je otevřen všem praktikantům, bez rozdílu úrovně praxe a délky praxe.

  Začínáme v lednu 2017 a to v těchto dnech:

  1. lekce - 22.01.2017         10:00 - 11:15 hod.

  2. lekce - 05.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  3. lekce - 12.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  4. lekce - 19.02.2017        10:00 - 11:15 hod.

  Cena za 4 lekce     600,-Kč

  Cena za jednu lekci 175,-Kč

  Na tento kurz nelze použít permanentku. Platba hotově ve studiu. Registrace zde. Děkuji. Namaste.

   

 

 
 
 • week one:standing asanas
 • week two:forward bending asanas
 • week three:backward bending asanas
 • week four:inversions, meditation and "putting it all together."
 •  

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz