Jin Jóga se Šárkou Soudkovou - bylo nám JINkrásně - děkujeme!!!

06.12.2016 19:53

Pojďme se usadit do Jinových pozic. Prosincový víkend se Šárkou je jak stvořený pro klidnou a hlubokou praxi. K ponoření se do vnitřního klidu srdce, ponechat mysl usadit, ponechat výkyvy mysli a emocí chvíli na prahu našeho bytí. 

Mám ráda, když se lektoři opětovně vrací do studia a tak mne těší, že mezi navracející se patří i Šárka Soudková. Šárka je zkušená lektorka, nadšená praktikantka, miluje cestování a o svých cestách pořádá i přednášky, miluje pohyb a věřím, že má ráda i Brno a Yoga Lokah. Pojďme se nechat pozvat.

Můžete se zúčastnit jednoho nebo obou workshopů, můžete mít zkušenost s Jin a nebo nemusíte. Není potřeba znát názvy pozic a co v pozicích dělat, Šárka vás zkušeně lekcemi provede.

PÁTEK     9.12.2016   |   18:00 - 20:00 hod.  |  cena: 310,- Kč v předprodeji    |   390,-Kč v den lekce    

Jin jógou proti stresu

 

V průběhu workshopu projdeme společně sérií ásan, z nichž některé budou i přes svou jednoduchost náročnější a vyzrcadlí nám, jak máme tendenci prožívat diskomfort či obtížnější situace v naší mysli a v našich emocích. Vzhledem k delšímu setrvání v každé ásaně budeme mít možnost vše sledovat z pozice nehodnotících pozorovatelů. Ukážeme si však i pozice vyloženě „destresující“, které se dají praktikovat samostatně jako akutní terapie při pociťovaném stresu. Pomyslnou červenou nití táhnoucí se workshopem bude však náš dech, ke kterému se budeme vracet v každé z jinových ásan. Naše setkání bude zakončeno harmonizující pránajamou a hlubokou vedenou relaxací. Při jin józe naše tělo negeneruje příliš tepla, proto možná využijete i mikinu a ponožky. 

 

 

 

SOBOTA 10.12.2016   |   10:00 - 12:00 hod.   |   cena: 310,- Kč v předprodeji   |   390,-Kč v den lekce

 

Jin a předvánoční meditace

 

S blížícími se svátky častokrát namísto přenesení pozornosti dovnitř, zklidnění a zpomalení máme pocit, že nestíháme přichystat vše dle představ svých či lidí kolem sebe. Jedním z mnoha přínosů jin jógy je nenásilné navozování meditativních stavů v déle držených pozicích. Prostřednictvím série krátkých meditací v průběhu jin jógových ásan budeme kultivovat vnitřního mír a harmonii, schopnost ponechání věcem volného průběhu, nepotlačování a přijetí. Naladíme se tak na druhou část workshopu, ve které se při vedené meditaci vycházející z tradice meditace vhledu (vipassana) a meditace laskavosti a dobrotivosti (mettá) ponoříme hlouběji do vlastního nitra, zklidníme a příjemně se naladíme se na nadcházející konec roku v napojení sami na sebe. Naše setkání zakončíme hlubokou relaxací za zvuků Koshi.

 

Cena za obě lekce v předprodeji 560,-Kč   |   na místě cena za obě lekce 710,-Kč

 

Info o Šárce si přečtěte zde.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz