Jin Jóga - nedělní podvečery s Naďou Brzobohatou

15.10.2017 11:13

Srdečně Vás zvu na nové lekce. Jinová praxe se koná o nedělích v podvečer. Lekce budou dvouhodinové, budou obsahovat praxi jinových pozic, meditaci, shavasanu...ne vždy v tomto pořadí.

Měsíc ŘÍJEN:

22.10.2017  | 17:30 - 19:30h.

Cena za lekci 225,-Kč

Možnost využít YL PASS.

Rezervace na e.mailové adrese info@yogalokah.cz

A nebo na studiovém rozvrhu www.yogalokah.cz/rozvrh/

Budu se na Vás těšit.

Jaká je praxe Jin Jógy?

Je jiná než dynamická, rychlá a neustále se měnící praxe, kterou znáte pod různými názvy. Např. Power Jóga, Vinjása Jóga a jiné dynamické styly...

Praxe Jin vyžaduje změnu v přístupu k praxi samotné. Chce po nás sklidnění, ztišení a nahlédnutí do našeho nitra. Většinou se to nestane hned, ale s časem a pravidelnou praxí se stává dostupnější sedět v pozici po určitou dobu - většinou okolo 5ti minut, v klidu, v pokoji a s tím, co právě probíhá.

Praxe Jin se zaměřuje na pojivové tkáně. Nepracuje se svalových systémem, nepracuje s fyzickou silou a úsilím. Uvolňováním kůže, svalů a mysli máme možnost jít do hloubky našeho bytí. Objevit věci, o kterých jsme buď nevěděli a nebo je zatlačili do tmavých koutů. Jemný tlak a působení na jednotlivé části těla je tak posiluje, podporuje optimální pohyb tkání, podporuje se dobrý stav kostí. Hodně věcí se děje na fyzické úrovni, tam je pro nás jednodušší začít, je nám ze všech úrovní bytí, většinou nejbližší...s praxí, s časem a otevřeností tomu, co je, se učíme jít do hloubky, vnímat dech, učíme se o sobě, abychom mohli lépe poznat a porozumnět ostatním. Láska je porozumnění, láska je prostor, ve kterém se z hluboka můžeme nadechnout a z plna vydechnou.

Více o praxi Jin můžete číst zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz