Jessica Stickler is back in Brno and we love having her back!!! 20. - 21.10.2016

20.10.2016 09:05

Co jsme se naučili a praktikovali ve čtvrteční lekci? Metoda Jivamukti Jógy vychází ze starých textů a je založena na těchto textech o józe. Hatha Yoga Pradipika je jedním z těchto textů. Ve čtvrteční lekci jsme prozkoumávali obsah této knihy, aplikovali jsme její praktiky a Jessica nám prakticky ukázala, že Hatha Jóga není lehké, pozvolné cvičení, jak se někdy můžeme s interpretací hatha jógy setkat. 

Ha - slunce, pravá strana těla

Tha - měsíc, levá strana těla 

yoga - unie, sjednocení universa a Já

pradipika - přímé nasvícení na jógu

Kniha obsahuje pouze 15 pozic - ásán. Ne všechny jsme je stačili procvičit, ale dostali jsme se k očistným technikám, k mudrám, díky nim jsme se snažili odpoutat od externích podnětů - praxe pratjáháry, a také jsme zpívali zvuk om. Totiž cílem praxe hatha jógy je uslyšet niterní hluboký zvuk - což se nazývá Nada Jóga. Zvuk, který není slyšitelný venkovním uchem, ale je slyšet hluboko uvnitř, zvuk, na který se dokázeme díky pratkikám hatha jógy naladit, a který je naším vlastním kompasem, pravým učitelem.

Ve čtvrtek jsme se ladili na vnitřní, hluboký zvuk a v pátek budeme ladit naše těla a mysl na tóny a hudbu, kterou bude pro nás pouštět DJ OldBoy.

Těšíme se na vás.

 

Jessica Stickler je zpátky v Evropě.

Lekce povede v Praze, Bratislavě, Vídni a také v Brně.

V Lokah se můžete s Jess těšit na dvě lekce.

 

Čtvrteční lekce 20.10.,  je zaměřena a čerpá z knihy Hatha Yoga Pradipika.

Čas: 17:00 - 19:00 hod.

Cena: v předprodeji 500,-Kč

           na místě 600,-Kč

 

Hatha Yoga Pradipika: The Practice of Uniting the Self

This workshop is based on the sanskrit text “Hatha Yoga Pradipika”, one of the pivotal texts on the subject of yoga. The text is a compilation of meditation, pranayama, and yoga asana postures. We will explore this particular combination of poses and experience them in this unique workshop!

 

Páteční lekce 21.10., je unikátní a to proto, že bude s DJ OldBoy.

Čas: 17:30 - 19:30 hod.

Cena: v předprodeji 550,-Kč

           na místě 650,-Kč

 

Friday night Live Music Jivamukti Yoga Class

Jivamukti Yoga combines dynamic yoga asana with meditation, philosophy, compassionate living, and music! Join us for a music infused flow with DJ OldBoy. What does yoga have to do with music? Everything. Yoga means connecting with the deepest, most essential parts of ourselves. Sound vibration is the pulsation of the universe and of consciousness itself. Music is the most fundamental human creation, every person on the planet has had the urge to create music, to move and to sing and to celebrate life!

 

Obě lekce v předprodeji: 890,-Kč

Obě lekce na místě: 1.090,-Kč

Předprodej v síti SMSTICKET

Lekce jsou vedeny v angličtině.

 

Pár slov o Jessice:

Jessica has been teaching yoga since 2008, and has over 1000+ hours of training and education. She teaches Jivamukti yoga internationally, and serves as a mentor for teacher trainees in NYC.  Classes integrate anatomical  and intellectual precision with choreographic sequencing, music, as well as meditation and mindfulness practice. Find out more: yogastickler.com

Jessica má YouTube kanál

 

Foto z první návštěvy Jessicy v Brně. Myslím, že to bylo v roce 2014.

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz