JAKÁ JE VLASTNĚ JIVAMUKTI YOGA? A JE TĚŽKÁ?

07.06.2017 00:00

Tento článek jsem napsala v roce 2014. Od té doby se praxe zase o kousek posunula dál, ale podstata vlastně zůstává stejná. Sdílím ho tady s Vámi, třeba se Vám zalíbí, třeba v něm najdete něco, co u Vás také zůstává stejným.

Díky za zájem. Namaste yogini z Brna a okolí

 

Jaká je vlastně Jivamukti Yoga? A je těžká?

Nedávno jsem někde tyto dvě otázky týkající se Jivamukti Yogy četla. A uvědomila jsem si, že jsem nad těmito otázkami nikdy doopravdy nezapřemýšlela. Jivamukti Yoga je v mém životě už delší dobu, každý den s ní jsem, a tak se ani neptám. Jivamukti Yogou nemyslím jen fyzické praktikování ásán, ale i 5-ti pilířů, podstavců, které Jivamukti Yogu tvoří, podporují a vytvářejí. Jsou to Ahimsa - neubližování, soucítění se všemi bytostmi, Bhakti - oddanost praktikování, a že sebepoznání je gólem yogových praktik, Dhyana - meditace, Nada - hluboké poslouchání, yoga zvuku, a Shastra - studie původních yogových textů, ze kterých mimo jiné čerpá TÉMA MĚSÍCE.

A to je jedna z dalších věcí, díky které Jivamukti Yogu prostě miluji a denně z ní čerpám a učím se. Téma měsíce znamená přesně to, co říká název. Význam tkví ve jménu. Každý měsíc naše učitelka Sharon Gannon a někdy i její partner David Life zasílají esej na určité téma pro každý daný měsíc. Podle tématu měsíce jsou sestaveny lekce po celý měsíc a učení, praktikování vychází z daného tématu. A já jsem se chtěla ohlédnout za jednotlivými tématy měsíců v roce 2014.

Při hlubším zamyšlení jsem si uvědomila, že každý z tématu, jako by byl přímo ušitý na to, co zrovna v životě prožívám. Jak to ti naši učitelé asi vědí? :-)

Měsíc leden krásně vystihoval překlop ze starého do nového. S názvem "Tak, a mám toho dost", v originálu "Fed Up"(možná lépe vystihující podpůrnou emoci za slovy) podpořil vstup do nového roku s tím, že od těď může být vše jiné, než jak jsem vše dělala do teď. Slovo "teď" se v Sanskrtu řekne "Atha" a yoga je atha, ne včera, ne zítra, ale teď. Takže teď se můžu rozhodnout, že začnu znovu a tak, jak to umím nejlépe. A to mě přehouplo do druhého měsíce - únor - intention - záměr. Každé moje rozhodnutí musí podporovat záměr. Bez záměru je jednoduché se dostat někam, kde nechceme být a pak se můžeme divit, jak jsme se tam ocitli. Proto je dobré mít záměr, v srdci, vědět kam mířím, ale nelpět na výsledku konání. Moje učitelka Sanskrtu, Manorama, jednou řekla, že jenom začátečník vidí na konec. Hhmm...jak je to prosté a já jsem za její slova nesmírně vděčná. Je to záměr i víra v proces, že když se do něčeho pustím, vydržím a jdu krok za krokem, tak záměr bude realizovaný, i když vše nepůjde tak, jak si na začátku představujeme. V tom napomáhal fokus v březnu - Bhakti přebíjí vše. Oddanost a víra, přání ať jsem nástrojem boží vůle, ať jsem osvobozena od zloby, žárlivosti a strachu a moje srdce je naplněno láskou, radostí a soucítěním. Uvědomila jsem si, že pokud chci sama něco v životě mít, musím to nejprve nabídnout ostatním. A po čem nejvíce touží yogín? Po svobodě. Svobodě ducha. Život v radosti a lásce, život bez utrpení a život v pochopení. To všechno Jivamukti Yoga nabízí a ukazuje, že je možné takového života dosáhnout i teď - ATHA. Stačí změnit úhel pohledu či myšlenky. A to umožnil fokus v dubnu, kdy přišlo praktikování převrácených pozic - Inversions. Převrácené pozice doslova převrátí náš život vzhůru nohama. Zjistíme, že dokážeme více, než jsme si mysleli a nebo naopak, v mém případě jsem zjistila, že se musím ještě hlouběji a s důvěrou oddat přítomnému okamžiku, že odraz nohama od země při stoji na rukou, musí být s větším úsilým, ale pak tam nahoře se nezaleknout toho, že jsem to dokázala, že stačí trochu více odvahy, víry v proces, každodenní oddanost, ale pak to nechat být. Jít dál. Stačí jen na moment si užít ten sladký pocit z vykonaného díla, poděkovat a jít dál. Hlouběji.

Hlouběji jsme se dostávali skrze poznávání a studování květnového fokusu - Jednotlivá těla našeho Já. Nastala očista jednotlivých vrstev těla a uvědomování si, jak je vše propojeno, jak fyzický stav ovlivňuje emocionální tělo a naopak. Šla jsem na 10-ti denní očistu bez cukru. Pocítila jsem krásnou hladinu energie, radosti a vyrovnanosti, řekla bych, že i tělo nebylo tolik od cukru ulepené a při praktikování byly pozice hlubší a jemnější. Přes očišťování vlastních těl jsem se přehoupla do června, kde jsme začali poznávat sami sebe skrze druhé a prožívali jsme stav Yogy - Unie. Každý z nás na něčem pracuje, máme projekty, plány, sny, zodpovědnosti, touhy a přání a to vše nás hodně zaměstnává a žene dopředu. Nejenom fyzicky, ale i emocionálně. Mnohdy z velké touhy po úspěchu a touhy mít a vlastnit zapomínáme na to, jak se chováme k ostatním. Jestli dokážeme přát ostatním to, co sami chceme(už jsem se o tom znímila na začátku) a radovat se z úspěchu ostatních, sdílet radosti ostatních, soucítit s těmi, jež zažívají trápení. Protože to, jak se chováme k ostatním rozhodne o tom, jak se ostatní chovají k nám. A jak se ostatní chovají k nám rozhodne o tom, jak sami sebe vidíme, a jak sami sebe vidíme rozhodne o tom, kdo jsme. A kdo jsme? Jsme živá manifestace božské síly - věčné lásky.

Praktikování Pratyahary v měsíci červenci se dostávám hluboko do nitra vlastního bytí. Jen to vyžaduje uklidnění mysli, která se neustále nechá vyrušovat našemi smysly. Stáhnout moji pozornost dovnitř. Od podnětů, které jsou všude okolo nás i v nás, které si sami vytváříme a stáváme se vlastními otroky. Neustálá kontrola telefonů, zda nám někdo nevolal, nepotřeboval nás, trávení času na Facebooku a kontrolování toho, co dělají ostatní. Rozhlížení se okolo sebe při lekci yogy, jak praktikují ostatní a nebo zvládání více činností najednou, tzv. multitasking.

Je potřeba zaměřit pozornost na jednu činnost. Jít hluboko, zůstat, zamířit a vystřelit. Jako lučišník, který natahuje tětivu, hluboko za sebe, vydrží, zamíří a pak v klidu pustí šíp. Všechno je to praktikování, cesta sama k sobě. A může to začít i tam, že si na vycházce s Virginií, s mojí psí přítelkyní, nebudu kontrolovat e-maily a Facebook, ale budu plně přítomna, teď - ATHA - s Virginií, prožívat krásu a plnost, radost a krásu života.

Odpověď na moji otázku nechám na Vás. Je Jivamukti Yoga těžká? Záleží na tom, odkud a jak se na ni podíváte.

 

Namaste yogini z Brna a okolí

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz