JAK DOSÁHNEME YOGY?

11.05.2013 07:41
Zní to jako jednoduchá otázka, na kterou by mohla být jednoduchá odpověď. Jenže jednodušeji se o něčem mluví než vlastně dělá. A yoga je z 99% o dělání. Yoga means you do it - Sharon Gannon.
Praktikováním yogy dosáhneme yogu.
Jednoduchý návod, ne? Co to tedy znamená praktikování yogy. Máme k dispozici spousty cest a způsobů, jak yogu praktikovat. Každému opravdu vyhovuje něco jiného, ale jak návod říká, ten cíl je jen jeden a je společný - yoga.
Například mistr Patandžali ve svých yogových spisech - Yoga Sutry, se hned ve druhé sutře zmiňuje, že "Yoga citta vrtti nirodhah" - pozastavením, ovládnutím vířících myšlenek, jeden dosáhne yogy. Tady to stojí bílé na černém - zastavme kolotoč nekonečných myšlenek a jsme tam. Aahh-kéž by to bylo tak prosté.
Každý den se potýkám s nespočetným množstvím myšlenek, které se na mne hrnou ze všech stran, obrazně řečeno, protože jak víme, všechno pochází z nás. Pořád něco porovnávám, hodnotím, přemýšlím nad tím, co jsem komu řekla, jak jsem u toho vypadala, vyčítám si, podceňuji se, možná i někdy trochu závidím, přemýšlím nad tím, co bylo, spekuluji nad tím, co bude. Zní vám to povědomě?  Vina, zloba, rozčarování, obavy a tíseň to nezní moc jako yoga, že? Všechny takové myšlenky nás od yogy oddalují. Jedním ze způsobu či cest, jak nedávat tolik energie našim nekončícím myšlenkám je meditace. Při meditaci máme možnost naše myšlenky jen pozorovat, nereagovat a zažít, jak jsou myšlenky nestálé, jak se neustále mění. Máme šanci nechat myšlenky aspoň na chvíli plynout, aniž my bychom do nich zasahovali. Pro všechny ty, kteří se neradi vzdávají kontroly nad situací - nebojte se, ony myšlenky tam budou dál i po meditaci.
Ale v meditaci, s pravidelným praktikováním, dáváme sami sobě možnost nebýt tak zamotán do našich myšlenek, udělat si trochu odstup, jiný pohled na věc.
Jeden z učitelů mých učitelů - Shri Brahmananda Saraswati- učil, že náš cíl je jít za myšlenky. Překročit ten náš hluk, který nás ruší od poznání a zažít ticho, tam kde možná zažijeme Yoga citta vrtti nirodhah. Pozastavení koloběhu myšlenek. 
Tak nám všem, kteří mají zájem o takové překročení a poznání ticha, přeji vytrvalost, shovívavost, pokoru a nekonečnou trpělivost.
Namaste.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz