Guru - učitel všude kam se podíváš

15.07.2016 15:57

Co hledáme? Dovolím si říct, že cestu, jak být spokojení, jak dosáhnout štěstí a radosti. Ne, jen té momentální, té kdy si uvaříme skvělou kávu, nebo uvaříme výtečné jídlo a pohostíme blízké, ale dlouho trvající, stálé. A tak nás třeba může napadnout otázka.....potřebuje jeden gurua - učitele? Pokud tato otázka v nás vyvstane, pak nejspíš ano. A měli bychom začít podnikat kroky k tomu, abychom takového člověka potkali. Říká se, že když je žák připraven, učitel se objeví. A nemusí to být jen učitel v podobě člověčí. Co třeba zvíře, nebo situace, do které se dostaneme, setkání a nebo snad i kniha. Všechno může pro nás nabrat podobu učitele. 

Dnes jsem poslouchala Alana Wattse - je to jeden z mých audio učitelů :-) a on na téma guru řekl toto: problémem gurua je ukázat tazateli - žákovi, nějakým efektivním způsobem, že dávno má to, co hledá.

Přesně tak. Stav, po kterém toužíme, je v nás. Nikdy nejsme od něho odpojeni. Naší překážkou je, že si myslíme, že jsme odděleni. Ale stav dlouho trvající, udržitelné spokojenosti je naší přirozeností. Bez rozdílu. I ve chvílích, které nejsou právě z těch nejlepších, světlé místo v nás nám může ukázat cestu. Třeba k nějakému externímu učiteli, který nás nakonec zavede zpět domů. Sami k sobě.

Myslím na události v Nice. Na racistické události nedávno proběhlé v USA. Jsou to místa od nás vzdálená. Vzdálenost může působit, že se nás tyto události netýkají. A nebo můžeme cítit bezmoc. Nemusí tomu být tak. Svět není zase takové velké místo. A tak nás žádám, dělejme, jak nejlépe dokážeme. Nejenom, že posíláme pozitivní myšlenky, světlo a mír všem bytostem, ale snažme se být s lidmi okolo nás, potkejme se s nimi tam, kde jsou oni. Nerozlišujme, nehodnoťme, nedělejme si předsudky. Potkejme lidi tam, kde se právě nachází. Možná to bude vyžadovat trochu pokory, vidět, že ne vše známe a víme, ale na druhou stranu můžeme pro někoho otevřít jinou cestu. Ne je zachránit, jen je slyšet a vnímat. Nesnažit se předělat druhého, jen naslouchat. Vytvořit prostor. Být přítomen. Možná právě taková zkušenost a setkání může pro nás být venkovním učitelem.

Díky za přečtení a za váš strávený čas na stránkách Yoga Lokah

Namaste yogini z Brna a okolí

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz