Godfrey Devereux navštíví Brno

26.08.2016 11:07

Ráda bych Vás pozvala na jedinečnou příležitost setkat se se zakladatelem Dynamické Jógy Godfrey Deveroux. Mnozí z Vás znají Jolanu Whyte - lektorka u nás v Lokah, která je jeho žákyní, několik let studuje pod jeho vedením, nechává se inspirovat jeho způsobem předávání jógy. Nejenom pro Jolanu, ale i pro nás, kteří máme zájem setkávat se s dlouholetými praktikanty, inspirativními učiteli a jogíny, je to dobrá příležitost.


Níže přikládám zprávu od Jolany, je tam i odkaz, kde si můžete zakoupit lekci. Kontakt, kdyby jste měli otázky na Jolanu je:

jolana77@gmail.com

Tak jo, už se to blíží a já bych Vás ráda pozvala na první setkání s mým učitelem v Brně. Jedná se o dva večerní workshopy. Můžete si vybrat jen jeden den nebo přijít na oba. Lekce budou v angličtině.

Kapacita je omezená, zakoupit lekci v předprodeji doporučuji.

Tady je lehký způsob, jak si zajistit místo. Komu by to lehké nepřipadalo, tak ať mě dá vědět.

Lekci zakoupit zde: smsticket.cz/vstupenky/7011-dynamic-yoga-v-brne

Pokud máte jakékoliv dotazy na lekce, jejich náročnost, tak mě taky prosím kontaktujte a tak jako i v mých lekcích, jediné co budete potřebovat je mysl a postoj začátečníka, zvídavost a pohodlné oblečení.

Těším se na Vás,

Jolana Whyte

https://www.yogalokah.cz/products/jolana-whyte/

https://www.facebook.com/jolana.whyte?fref=ts

 
 

17.10.2016
DYNAMICKÁ JÓGA MASTER CLASS
17:30 - 21:00 hod.
 
Síla klidu spočívá v jemnosti kloubů a tichosti dechu. V opačném případě zůstává mysl neupokojena a zabraňuje povědomí o hluboké internalizaci, nechává ji zachycenou na povrchu pokřivené a nespokojené mysli. Tento seminář představí sílu pohybu jako nezbytnou přípravu pro čirý klid, který umožní přístup k výživnému a osvobozujícímu lidskému vědomí.


18.10.2016
TANTRA JÓGA MASTER CLASS
17:30 - 21:00 hod.

Soustavné pocity těla a mysli skrze jemné, vybrané pohyby použijeme k přístupu, probuzení a cirkulaci hluboké síle sexuální energie.
V tomto semináři prozkoumáme fyzickou praxi, která odemyká léčící sílu sexuální energie jako proces hlubokého psychosomatického a duševního osvobozování.
Praxe je čistá, jemná a bezpečná.
 
 
O metodě Dynamické Jógy se můžete dočíst zde:
 
 
Více na Facebookové události:
 
 
 
Přeji Jolaně, ať se setkání a lekce s Godfrey vydaří a užije si setkání se svým učitelem. To je vždy velice pěkné a výživné.
 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz