MĚSÍC ZÁŘÍ 2017 - FED UP - TAK, A MÁM TOHO DOST

01.09.2017 14:53

"atha yoga-anushasanam

 A teď je Jóga, jak je vnímána v přirozeném světě."

- Jóga Sútry mistra Pataňdžaliho (JSP 1.1)

 

Každý s opravdovým zájmem o praktikování jógy přišel k józe ze stejného důvodu – naštvání! To znamená, že všeho už bylo dost.

Atha znamená „teď.“ Znamená to ale víc než „teď“, znamená to teď ve smyslu „od teď,“ nebo „jít vpřed.“ Důležitost tohoto malého rozdílu spočívá v tom, že cokoliv se dělo do teď, bude od teď jiné.

A tak v této první Sutře Pataňdžali mluví přímo k nám, kteří jsme naštvaní na to, jak se věci mají.

Každý z nás má svůj vlastní příběh, proč je naštavný na to, jak se věci mají – špatné zaměstnání, život s drogami, neutěšené vztahy, atd.

Ale ve své podstatě pro všechny, kteří na jógu přijdou, je to stejné – v určitém období života se na náš život podíváme, na to, co je opravdu skvělé a kolik z toho je utrpení a přijdeme k závěru, že většina je utrpení – i když utrpení relativně mírné, jako třeba „vše je v pořádku, ale já vím, že život je o něčem jiném.“

Většina lidí tak nepřemýšlí, nejsou zcela ochotni se odpoutat od starých modelů. Někteří dokonce mají svoje utrpení rádi a ztotožňují se s ním. Ještě se nedostali do místa, kde jsou dostatečně naštvaní, aby řekli, „tak jo, co jiného tady je? Budu hledat na zemi a v oblacích, abych to našel.“

Ale ti, kteří již jsou, tak Pataňdžáli se snaží drapnout a říká, “ty jsi připravený tohle slyšet.“ To je dobré poselství toho prvního slova atha.

Slovo shasanam může být rozuměno jako soubor pravidel, aplikovaná disciplína zvenčí, soubor instrukcí, které nám ukazují, jak postupovat dále.

Ale přidáním slova anu, což doslova znamená „atom“, na začátek, se význam mění na instrukce nebo způsob konání, pocházející z vnitra.

Např. – „Mám žízeň, půjdu se napít.“ Tak je to jednoduché: nepřemýšlíme nad tím jako nad příkazem, že když máme žízeň, musíme se napít nebo máme hlad musíme jíst, prostě to uděláme. V této Sutře nám Pataňdžali říká, že jóga je také taková, přichází k nám přirozeně.

Plyne od nás, skrze nás a pokud jsme schopni pro ni jednoduše vytvořit místo, tak se bude volně manifestovat v našich životech.  A to je praktikování jógy – praktikování vytváření místa.

Není ale jednoduché odpojit se od těch částí, které oslabují přirozený tok moudrosti a čistoty, protože ty se staly naší součástí. Jsou to způsoby, jak se vypořádáváme se světem, obranný systém č.1 je: jak to máme těžké a jak neproniknutelné jsou naše problémy.

Pataňdžali ale říká, že tyto části nám nejsou přirozené, že na nás byly uloženy a my je můžeme odkládat tak, jako odkládáme jednotlivé části oblečení.

Jenže to není tak jednoduché. 100% toho, co nás omezuje leží v naší mysli a je uloženo v našich tělech v různých podobách. Praktikování jógy má za úkol poukázat nám, kde jsme zaseknutí, ať už v našich myslích, ramenou či kyčlích.

Proto je někdy jóga prezentovaná jako disciplína. Je důležité porozumět, že to není forma disciplíny, kterou nám někdo nutí zvenčí, a nebo v případě učitelů, není to disciplína, kterou nutíme ostatním.

Je to disciplína, která se objevuje přirozeně. Tím, jak se setkáváme s různými obtížemi během praktikování, ať už jsou jakékoliv, přijímáme setkání s obtížemi jako požehnání a příležitost.

Není to prohra, ale šance pro zamyšlení nad tím, co nás odděluje od ostatních, původ utrpení v našich životech, jaké role hrají předsudky a utkvělé představy o našich životech, atd., a prostě je nechat být. Let them all be.

 

Může se to stát velice rychle, instantně, ale také to může trvat, není jednoduché zbavit se pečlivě vykonstruovaného brnění.

Velký učitel DharmaMittra rád říká, „Naštvi se a udělej to.“ Buď naštvaný! Ale nedělej to, protože učitel řekl, abys to udělal a nebo protože je to pravidlo; udělej to ze svých vlastních důvodů, protože Ty máš dost toho, jak se věci mají a chceš změnu. Udělej to, protože Ty to chceš udělat. Zbav se krutého diktátora – Tvé  identifikace s myslí. Začni svoji vlastní revoluci. ATHA…..

 

- napsal: David Life

- přeložila: Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz