RANNÍ YOGA

26/09/2012 16:18

 

Proč? Určitě tato otázka hned každého napadne, proč vstávat o hodinu či dvě dříve, proč opustit teplo naší postýlky a zpřetrhat tak nitku ranních snů.
Chtěla bych v krátkosti pouze mluvit proč si stoupnout na podložku hned z rána, je to obsáhlé téma, které se dá rozebírat do nekonečných podrobností a detailů.
Takže, pokud už jste na cestě yogy a nebo teprve zakoušíte její sladký nektar, praktikování po ránu má nesmírné výhody. 
První je ta, že si ráno zacvičíte a máte celý den před sebou a nemusíte přemýšlet nad tím, kde a jak si ten den zacvičíte, jak vše zkombinovat s denním programem, který je více a více přeplněný našimi  povinnostmi.
Ale ranní praktikování může i hlubší význam, je to doba, kdy nám naše tělo řekne, jak na tom jsme, fyzicky, psychicky i emocionálně, je to doba, kdy máme možnost zapřemýšlet nad naší vděčností za to, že máme možnost být na světě, náš vděk za blízké v našem životě a za to, co právě v životě prožíváme. Ať to vidíme jako dobré či méně dobré pro nás v té chvíli.
Je to moment, kdy máme možnost trochu zpomalit a rozvrhnout si nadcházející den, tak aby byl pro nás a pro lidi kolem nás přínosný, v tradici yogy vyjadřování vděku za to co v životě máme má svoje důležité místo. Zkuste si příště, až vstanete o tu hoďku či dvě dříve, na podložce těsně před první sérii Surya Namaskar - Pozdravů slunci, vzpomenut na někoho blízkého ve svém životě, na někoho za koho jste vděční, že je po vašem boku, věnujte mu nebo ji vaše praktikování a pak už jen sledujte kouzlo tohoto mocného záměru.
 
Namaste.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Contact

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz