CYKLUS MEDITACÍ S LEONOU KLING

17.01.2017 11:07

Pár slov o Leoně.....ale jak víte, člověka nepoznáte, dokud ho nepotkáte osobně a nestrávíte s ním určitý čas. My se s Leonkou známe už delší dobu, máme spolu krásné přátelství a proto jsem ráda, že když Leona může, protože je v Brně, tak ráda meditaci v Lokah povede.

Nechte se na páteční meditaci pozvat.

 

Leona Kling je transpersonální psychoterapeutka a poradkyně v oblasti osobního a duchovního rozvoje. Vystudovala psychosytézu na Institutu Psychosyntézy v Londýně a více jak osm let se věnuje studiu transpersonální psychologie a Zenu pod vedením mistra Zenu Johna Harrise v Poolu v Anglii. Přes deset let působí v oblasti osobního a duchovního rozvoje, pořádá semináře a vede meditace v Anglii a České republice.

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2017 - první meditace na téma

 

VÍRA V SEBE, ČILI SEBEDŮVĚRA A SEBEHODNOTA.

 

Cílem této meditace je nalézt cestu k posílení sebedůvěru a
uvědomit si vlastní sebehodnotu. Pokud posílíme víru v sebe nebudeme podléhat vlivům svého okolí a vnějším manipulacím, ani tlakům našeho podvědomí, ale otevřeme se vlastní duchovní podstatě – svému Vyššímu Já. Pak můžeme jednat svobodně a naplnit svůj potenciál.  

Meditace bude nastavena tak, aby Vám bylo dobře a odcházeli jste posíleni, vyrovnaní, plní energie a pozitivně naladěni.
Je to velice efektivní, příjemná, léčivá a účinná meditace, tak si zkuste najít jeden večer pro sebe čas.....

 

Náplň meditace:

- čištění a harmonizace čaker

- meditace na posílení sebedůvěry a sebehodnoty

- otvírání a harmonizace srdce

- relaxace a léčení v leže

- uvědomění si a posílení našeho vnitřního Já

- nalezení klidu a míru v jádru naší bytosti

- odpovědi na vaše otázky

Meditace je vhodná i pro úplné začátečníky.Co s sebou? 

- pohodlné a teplé oblečení, teplé ponožky
- deku, polštářek......ve studiu jsou k zapůjčení, to jen pokud byste potřebovali větší podporu.

Cena meditace 400,-Kč
Rezervace na e-mailu info@yogalokah.cz

Platba na místě v hotovosti.

Pokud víte, že večer budete chtít strávit s Leonou a meditovat, doporučuji se nahlásit co nejříve, studio je komornější a místa se plní. Děkuji.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz