4 TÝDENNÍ KURZ DYNAMICKÉ JÓGY - ZPĚT K ZAČÁTKŮM - další kurz bude otevřen brzy. Informace budou na webu a v rozvrhu.

10.01.2016 10:01

ČTYŘTÝDENNÍ KURZ METODY DYNAMICKÉ JÓGY

Je určen pro začátečníky k bezpečnému a efektivnímu cvičení jógy a pro zkušenější, kteří si chtějí objasnit a rozvinout svou vlastní praxi. Každá lekce je vedena krok za krokem. S úvodem do Dynamické Jógy se naučíte sedm základů této metody. Principem je použití technik k probuzení a vnímání hlavní svalové skupiny a kloubů, se zřetelem na páteř. Tato metoda není založena na fyzické náročnosti, či nutnosti se zpotit. Učí nás probouzet inteligenci vlastního těla a tu pak vést do každodenního života.

Datumy kurzu:
Pondělí 18.01.2016 16:45 - 18:00 hod.
Pondělí 25.01.2016 16:45 - 18:00 hod.
Pondělí 01.02.2016 16:45 - 18:00 hod.
Pondělí 08.02.2016 16:45 - 18:00 hod.
 
Registrace na e-mail info@yogalokah.cz
Cena za celý kurz je 600,-Kč. Jednorázová platba v hotovosti za celý kurz je v den první lekce.
Na tento kurz nelze využít permanentky.
 

O lektorce Jolaně Whyte se dočtete zde: www.yogalokah.cz/products/jolana-whyte/

Srdečně Vás na tento kurz zvu, kdo Jolanu znáte, tak již z vlastní zkušenosti víte, že její lekce jsou plnohodnotné, zaměřené a vedené s citem pro detail a pro zachování integrity těla, mysli a komplexního pojetí a přístupu jak k józe, tak ke studentům a k životu. Budeme se na vás těšit. Kontaktujte studio, pokud máte jakékoliv otázky.

Namaste yogini z Brna a okolí

Zakladatel Dynamic Yoga, Mr. Godfri říká:

"Pokud budete schopni podívat se hluboko do své vlastní podstaty, uvidíte dostatečně jasně, že to, co většinou hluboce hledáte, je dávno a vždy ve vás: klidný mír bez příčiny, nepotlačitelná radost bez důvodu, nepodmíněná láska bez objektu a nevyčerpatelná soucitnost bez motivu."

 
 
 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz