Téma měsíce Listopad - Co Je Člověk? (Svět, ve kterém se poštolka pohybuje)

01.11.2016 18:47

 

 

sarva-bhūtastham ātmānam / sarva-bhūtāni cātmani

īkshate yogayuktātmā  / sarvatra samadarśanah

Skrze praxi jógy, jógínka a jógín vidí Božské Bytí v každé bytosti a neustále.

 

Bhagavad Gita VI.29

 

Tento úryvek - sloka z BhagavadGíty po nás vyžaduje se zhluboka zamyslet nad božstvím, svaté podstatě každé bytosti, které je všudypřítomné.

Představa “každé bytosti” může být trochu neurčitá - a nedostupná pro mnohé z nás. Je to zahlcující koncept!

Jak to můžeme celé uchopit? Jedním ze způsobů je, začít přemýšlet nad bytostmi, které známe a máme rádi, nad těmi, se kterými jsme si blízko - přátelé, rodina a naše zvířata.

Můžeme pak třeba rozšířit náš kruh božství do našich komunit a pokračovat dále.

 

BhavagadGíta nám říká, že božké bytosti existují všude okolo nás, ve formě víl a elementárních bytostí. Možná se zeptáme, patří sem i strom? Nebo oceán? A když předpokládáme, že lidé jsou, tak co dělá osobu osobou?

 

Steve Wise, právník z New Yorku, pokládal otázky týkající se právní osobnosti člověka a přišel na to, že cítění hraje kritickou roli v tom, co dělá člověka člověkem. 

Založil hnutí pod jménem Nonhuman Rights Project, díky kterému společně s právními znalci bojují za práva šimpanzů - za legální prohlášení jako osoby s určitými podstatnými právy.  A nechtějí zůstat jen u šimpanzů.

Jejich argument se opírá o to, že šimpazi mají schopnost sebereflexe, vnímat a rozumět minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a že je to porušení jejich konstitučního práva na svobodu, když jsou vězněni v klecích pod lidskou kontrolou.

Jinými slovy, šimpazi jsou také lidé a měla by jim být umožněna základní práva, která užívají lidští lidé také.

Sharon Gannon razila cestu nelidských práv, když jednu ze svých knih nazvala “Kočky a psi jsou také lidi!”

V této knize se Sharon hluboce zamýšlí nad často podvědomých přístupech ke zvířatům-mazlíčkům, kteří jsou považováni za méně důležité než členi rodiny nebo tak nějak za podřadné.

 

Korporátní zákon a kultura má velmi odlišný pohled na koncept právní osobnosti. Pod korporátním zákonem ve většině liberálně demokratických společnostech a korporacích, jako jsou - Coca Cola nebo McDonalds se těší z práv osobnosti.

V našem světě vzhůru nohama, korporace (které podle definice existují jen s jediným cílem, a to vydělávat peníze) mají více práv než šimpanzi, sloni a delfíni.

Řeka Whanganui River, na Novém Zélandu, je posvátným místem pro své domorodce a bylo mu od vlády uděleno právo osobnosti, a tak si užívá ochrany od znečištění a od další zástavby.

 

V Indii, svaté knize víry Sikhů, Guru Granth Sahib, byl udělen status osobnosti od vlády a tak je také tak ochraňována.

Když rozšíříme naše vnímání toho co je “osoba”, kruh soucítění se zvětší.

Úryvek z BhagavGíty nás zve právě k tomuto, abychom si vzpomenuli, že mravenec je osoba, stejně tak jako pták nebo lidská bytost.

Dále dostáváme informaci, jak si toto zapamatovat: skrze praxi Jógy.

 

Techniky Jógy nám pomohou vidět božství ve všech “lidech.”

Filozofka Mary Midgley věnovala svoji životní práci studii lidských a zvířecích vztahů. Mary je nyní profesorka university v důchodu ( je jí 97 let!), ale psala rozsáhle o právech zvířat a zvláště o problémech právní osobnosti. Mary navrhuje, jak můžeme rozvinout naši schopnost soucítění vůči všem bytostem, když budeme respektovat a ctít rozdíly v našich vlastních schopnostech a těch ostatních.

Mary napsala: ”Svět, ve kterém se poštolka pohybuje, svět, který vidí je a vždy bude, kompletně mimo nás. Že jsou takové světy okolo nás je podstatný rys našeho světa”.

 

Jako jógíni máme velké štěstí, že máme přímou metodu k přístupu světa, jak ho vidí poštolka. Skrze praxi ásán se z nás stávají orli, hadi a krávy. Staneme se stromem a horou. A tak ztělesníme lidi, nimiž tyto svaté bytosti jsou a hlouběji s nimi resonujeme. Rozšíříme naši vlastní zkušenost bytí a můžeme začít vidět Božství v každé bytosti.

Tímto způsobem je praxe ásány nástrojem k osvícení - realizaci, že všichni jsme Jedno.

Sharon Gannon říká: “Jsme v tom všichni spolu. Jsme to všechno spolu.”

 

Napsala: Katie Manitsas

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

 

Originál si přečtěte zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz