Chakra workshop series - classes in English

03.02.2018 17:54

 

We bring you series of workshops that are targeted to deeper study of our energy fields - chakras.

These next 6 months we will travel through a series of workshops exploring the various Chakras one by one. We will look at the qualities they govern, and their significance in our lives: how do they affect us and why are they important? 

The workshops will go once a month on the following dates:


Sunday 21/1 Ajna
Sunday 18/2 Mooladhara
Sunday 18/3 Swadhistana
Sunday 22/4 Manipura
Sunday 20/5 Anahata
Sunday 17/6 Vishuddhi

We will also go through various practices, postures as well as meditation techniques, which has the power to awaken these centres and balance their activity. 

We will start at the top (not including Sahasrara), with "the third eye" Ajna chakra. Being "the eye of wisdom" it is important to start awaken this centre first. Then we will move down to Mooladhara, the base chakra, and then progressively move upwards in the body through Swadhistana, Manipura, Anahata and Vishuddhi.

You can participate in any workshop individually or more powerfully you can use them all as one complete journey.

The chakras are part of the yogic physiology which recognises, not one, but five "bodies" or sheets through which we exist. They are part of our psychic "body", belonging to the realm of the psyche. They are said to have a powerful effect on our personality and when fully awake opens the door to our greater human potential. 


The price of each workshop is 600,- to be payed in cash on the day.

For any question or to sign up please write to:
biharyogabrno@gmail.com or see Facebook event here.

I am looking forward to having you with me!

About the teacher:
Janaki has been practising yoga since 2002 in Norway. She spent 8 months in the Satyananda yoga ashram in India, living and learning yoga. She has done many seminars with various teachers in the tradition and visited various centres and ashrams around the world. In 2014 she completed a year of teacher training with the Satyananda Yoga Academy Europe and has been teaching for the last 4 years.

www.biharyogabrno.com

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz