CESTA DO RAKOUSKA A ZPÁTKY

03.10.2015 18:33

Mnozí z vás věděli, že jsem odjela na 5ti denní výlet do Rakouska. Odjela jsem do místa nedaleko Salzburgu, kousek od malého města Swarzach, nahoru do hor, do kláštera Kinderalm. 5 dnů jsem strávila v tichu, minimální konverzace potřebná pro předání základních informací. Ticho kláštera, ticho, pokora a láska místních jeptišek, vycházky do hor, meditace a praxe jógy. Byla to návštěva do mého nitra, nečekaná, překvapivá, potřebná a nakonec velice výživná. 

Člověk má představy sám o sobě. A jeho vlastní zkušenost mu může tyto představy rozehnat. Je dobré nebát se, nemít strach si tyto představy nechat nabourávat. Když necháváme průchod situacím, i když si to třeba zrovna neuvědomuje, retrospekce a rozjímání nám může pomoci rozlišit, co je pravé a co je výplodem ega. Co vychází ze srdce. Co vychází z místa, které zanechává teplý a hřejivý pocit, pocit jako domov. Pak stačí mít víru, víru pevnou jako skálu, že k nám život přichází tak, jak má. Že jsme vždy vybaveni zvládnout to, co je před námi. Je to v nás. Důvěřujme vnitřnímu hlasu, pocitu, kvalitě, která odráží kvalitu Boha. Vyšší lásky. Kosmického řádu. Buďme pevní tam, kde jsme, buďme lehkého, upřímného a odvážného srdce a buďme otevřeni životu. Se zvídavostí dítěte, nechme se překvapit. Mít čisté oči, plné nepodmíněné lásky, mít úsměv na tváři, který vyzývá k pozdravu. Mít odhodlanou a zaměřenou mysl, čisté myšlenky a dobré srdce.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz