BACK TO THE SOURCE - LETNÍ RETREAT S JIVAMUKTI JÓGOU - BACK TO YOURSELF

18.06.2015 10:09
 
První retreat je úspěšně za námi. Moc všem děkuji za účast, za sdílení a bytí pospolu. Hari OM.
 
Pojeďte s námi do Habří. Yoga Lokah pořádá první retreat s jógou.
Během tohoto víkendu povedu tři Jivamukti Jóga lekce, které budou zahrnovat různé aspekty Jivamukti Jógy - asana praxe, historie jógy, dechová cvičení - pránajáma, meditace... Zase o kousek blíže prozkoumáme a prožijeme význam slova Jivamukti a jak se dá tato praktická pomůcka Jóga přenést mimo podložku.
 
Vedené meditace také budou v sobotu a v neděli ráno.
 
Také se můžete těšit na jednu lekci Jin Jógy. Cesta do hlubin našich duší.
 
Retreat bude zakončen okolo oběda v neděli.
 
Malá venička Habří nabízí možnost vycházek po okolí, do místních lesů.
Výborné jídlo - veganské, lehké, krásné a vyvážené pro vás připravíme my s Milanem tak, aby se vám dobře praktikovalo.
 
Cena za retreat obsahuje:
- ubytování dvě noci
- všechny lekce
- jídlo od pátku večer do nedělního oběda
 
Při platbě do 12.07.2015 je cena 2.100,-Kč
Po tomto termínu je cena 2.300,-Kč
Platbu lze provést přes bezpečnou a spolehlivou službu SMS TICKET
a nebo přímo ve studiu, pouze v hotovosti.
 
Více informací a fotografií z místa Vejmínek Cácorka zde:
www.facebook.com/vejminekcacorkaubytovani?fref=ts
 
 
 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz