6-ti týdenní kurz Metody Dynamické Jógy - další kurzy připravujeme.

13.04.2016 18:11

 

Z velkého zájmu otevíráme další, tentokrát 6-ti týdenní kurz metody Dynamické Jógy, který je určen pro začátečníky k bezpečnému a efektivnímu cvičení jógy a i pro zkušenější, kteří si chtějí objasnit a rozvinout dále svou vlastní praxi. Každá lekce je vedena krok za krokem. S úvodem do dynamické jógy se naučíte sedm základů této metody. Principem je použití technik k probuzení a vnímání hlavní svalové skupiny a kloubů, se zřetelem na páteř. Tato metoda není založena na fyzické náročnosti, či nutnosti se zpotit. Učí nás probouzet inteligenci vlastního těla a tu pak vést do každodenního života.

Kurz otevíráme v pondělí 25.04.2016

Datumy lekcí:

25.04.2016 17:00 - 18:15 hod.


02.05.2016 17:00 - 18:15 hod.

09.05.2016 17:00 - 18:15 hod.

16.05.2016 17:00 - 18:15 hod.

23.05.2016 17:00 - 18:15 hod.

30.05.2016 17:00 - 18:15 hod.

 

Cena za celý kurz je 1.000,-Kč. Jednorázová platba za celý kurz je v den první lekce - 25.04.2016, v hotovosti.

Na tento kurz nelze využít permanentky.

Registrace na kurz pouze e-mailem zde.

O lektorce Jolaně Whyte se dočtete zde. 

Kontakt na Jolanu: 732 632 243

Srdečně Vás na tento kurz zvu, kdo Jolanu znáte, tak již z vlastní zkušenosti víte, že její lekce jsou plnohodnotné, zaměřené a vedené s citem pro detail a pro zachování integrity těla, mysli a komplexního pojetí a přístupu jak k józe, tak ke studentům a k životu. Budeme se na vás těšit. Kontaktujte studio, pokud máte jakékoliv otázky.

Namaste yogini z Brna a okolí

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz