Popis lekce:


Všímavosť. Láskavosť.
Jemnosť a pomalosť.
Starostlivosť.
Vnímam. Pozorujem.
Skúmam a objavujem.
Prežívam.

V tomto časopriestore sa spája do objatia jemný pohyb a premieňajúca sa nehybnosť. Záujem a skúmavosť.
Je inšpirovaný mindfulnessom, meditáciou, yin yogou, mysľou, telom, človekom.
Jeho dušou je pobyt vo vedomí, všímavosť.


Voči všetkému, čo sa deje, čo prebieha prirodzene.
Taký taká sa pozorujem, aká aký práve túto chvíľu prežívam.
Bez nutnosti - tie rôznorodé ryhy ovplyvňujúce život vo mne, život v nás - selektovať, zastierať.


Odpor, nechuť, tlak, radosť, úžas, apatia, ľak - všakovakosť v rovnako iných scénach je prijímaná sťa prirodzená, je rovnocenný materiál v procese poznávania skutočného diania.

Tým je tento časopriestor.
Načúvaním.
Osvojovaním si sebevlastnej múdrosti.
Je mnou, Tebou, nami. Samými sebou v spoločnosti s druhými.


Středa 16:00 - 17:00hod.

Cena 150,-Kč
Platba v hotovosti na místě, možnost použít YL Pas.

Mária Pajgerová

# Kto (som)


bytosť ako každá iná
stabilná i premenlivá
prazvláštne pospájaná do celku ja
a pritom rovnaká ako Ty a on(a)
k radosti i smútku náchylná
raz slabšia a potom zasa silnejšia
chvíľami rozladená
inokedy plná súcitenia
spomaľujúca sa po zrýchleniach
a naopak


bojazlivo odhodlaná
hanblivo dobroprajná
spokojne nespokojná
trpezlivo nepokojná
mystériou ľudskej mysle a silou meditácie nadchnutá


(i) to som ja
ktorá sa rozhodla vytvárať Meditačné variácie - Medimetácie - ako bezpečné miesto podporujúce poznávanie seba sťa celku mysle a tela (formujúceho sa v interakciách nás a sveta), kadiaľ môže viesť naša osobná transformačná cesta (s prežitkami presahu, pochopenia, rastu, zrenia)

na ktorej je zámerom osvojovať si nám vlastnú schopnosť nachádzať - či skôr utvárať a prehlbovať stabilitu v balansovaní naprieč chvíľami a dňami, vzťahmi a premenami a ďalšími inými nevyhnutnými súčasťami našich životov, čo môžeme súhrnne nazývať i zdravým jestvovaním