Prepojenie všímavej jógy a základov meditačnej praxe.
Jemnosti a pozornosti.

Mysle a tela.


Táto lekcia je pomalá, vnímavá a hlboká.

Sústredíme sa na pozorovanie a prežitok.

Objavujeme sebe vlastnú prirodzenosť, citlivosť a pokojnú harmonickosť.


Srdcom Jógových medimetácii je bdelosť (mindfulness), ktorú rozvíjame skrz:
- meditačné (posilňujeme (nielen) pozornosť)


- dychové (posilňujeme (nielen) bránicu)


- telesné (posilňujeme (nielen) chrbticu)


- emočné (posilňujeme (nielen) odolnosť) 
cvičenia.


Podložky, deky, čajík a láskavosť.
Všetko pripravené na mieste.


Lekcia je vhodná pre každú vekovú skupinu bez obmedzenia, pre úplnych začiatočníkov, aj pre dlhodobo praktikujúcich.


Ako nepokoj, tak i pokoj nájdeme v našom vlastnom tele.


Čtvrtek 7:30 - 8:30hod.

Cena 150,-Kč
Platba v hotovosti na místě, možnost použít YL Pas.

Mária Pajgerová

# Kto (som)


bytosť ako každá iná
stabilná i premenlivá
prazvláštne pospájaná do celku ja
a pritom rovnaká ako Ty a on(a)
k radosti i smútku náchylná
raz slabšia a potom zasa silnejšia
chvíľami rozladená
inokedy plná súcitenia
spomaľujúca sa po zrýchleniach
a naopak


bojazlivo odhodlaná
hanblivo dobroprajná
spokojne nespokojná
trpezlivo nepokojná
mystériou ľudskej mysle a silou meditácie nadchnutá


(i) to som ja
ktorá sa rozhodla vytvárať Meditačné variácie - Medimetácie - ako bezpečné miesto podporujúce poznávanie seba sťa celku mysle a tela (formujúceho sa v interakciách nás a sveta), kadiaľ môže viesť naša osobná transformačná cesta (s prežitkami presahu, pochopenia, rastu, zrenia)

na ktorej je zámerom osvojovať si nám vlastnú schopnosť nachádzať - či skôr utvárať a prehlbovať stabilitu v balansovaní naprieč chvíľami a dňami, vzťahmi a premenami a ďalšími inými nevyhnutnými súčasťami našich životov, čo môžeme súhrnne nazývať i zdravým jestvovaním