ÚNOR - Život: nepřetržitý pohyb – rytmus, proud & změna

01.02.2020

krama nyatvam parinama nyatve hetuh  II 3.15 II

Pataňdžaliho Jóga sútry

Příčina určí, jak se bude sekvence odvíjet.  

Krama: pořadí, uspořádání, seřazení
Anyatvam: změna, rozdíl
Hetuh: příčina
Parinama: vývoj, projít změnou
Anyatva: ve změně


překlad sútry od Davida Dostála. Kořeny Jógy.
Změna v pořadí [charakteristik (dharma)] je příčinou změny při proměnách (paranáma) [předmětů].

Mysl musíme trénovat, aby se pohybovala pomaleji než pomalu a rychleji než rychle ... Když se mysl pohybuje rychleji než rychlost světla, rychleji než rychlost elektromagnetických vln a pomaleji než metabolické změny buněčné fyziologie, jedině tehdy může zaznamenat změny probíhající v přírodě. Důsledkem této Sebe-disciplíny může mysl zaznamenat a adaptovat se jakékoliv změně.                                     - Shri Brahmananda Sarasvati


Během svého 20 letém života v New Yorku vím, co znamená fyzicky, mentálně a energicky udržovat se vším rychlý krok. S manželem jezdíme o víkendu za město. Náš dům je na konci ulice. Někdy se i stane, že během celého víkendu nevidíme živáčka nebo neslyšíme auto. A na konci víkendu vím, že není těžké naladit se na pomalé tempo života.
V dokumentu "What is Real?" nám David Life připomíná, že "vše je perfektní." A pokud nepřijdeme na svět s tímto náhledem, tak žádná změna nikdy nebude dobře podpořena. Protože názor, že svět okolo nás není v pořádku, nás ochromuje...
Jedním z důvodů, proč učím jógu, je sdílení myšlenky, že není potřeba nic měnit. A částečně sdílím i to, že potřeba změnit svět, by se také měla změnit.
Změna se děje nevyhnutelně a my s tím nenaděláme nic.


Pohybem, který je od úsvitu do západu, od léta do podzimu, od ranného věku k dospělosti, atd. nám Matka příroda ukazuje, že život je v nepřetržitém pohybu. Někdy se zdá, že rychleji a jindy zase pomaleji.

Změna je s pohybem identickáK udržení rytmu harmonie se životem je esenciální plynout s životem a jeho změnami.  Ve své podstatě a zároveň vyjádření tohoto vyrovnání, zažíváme hluboké uznání vlastní dokonalosti a všeho, co je. Včetně manifestace svého vlastního Já ve všech a všem, s kým přijdeme do kontaktu. Naladění se na tuto frekvenci jako záměr, ovlivňuje co si myslíme, říkáme a děláme, začne postupně "změnu", kterou chceme ve světě vidět, odhalovat.

V jógové filosofii se utrpení definuje jako resistence vůči změně. Utrpení signalizuje, že kombinace vzpomínek a návyků, které považujeme za naši pravou identitu, je ohrožena ztrátou nebo změnou.
Utrpení je ulpívání a držení podníceno touhou a strachem, vytvářející resistenci k plynutí s proudem života. A často se právě v těchto chvílích stává, že podlehneme tendenci mít kontrolu a dominanci nad všemi aspekty našeho přímého okolí, včetně Matky přírody.
A možnost, že vše, co je potřeba, je zjemnění našeho záměru a akce k znovu nastolení rovnováhy v aktuální krajině změn, jednoduše opomíjíme. 

Zpěv mantry, praxe jógových ásan a meditace, kultivuje naši sensitivitu k rytmu, proudu a změně. Naše schopnost držet krok s životem, cykly v přírodě, vzájemně, změnami v našem těle, je z části spojeno s citlivostí a přizpůsobivosti v každém daném momentu s kvalitou a kvantitou rychlosti změny.


Originál: zde.