Srpen - Krišnovy božské kvality

04.08.2019

Ōm Namo Bhagavatē Vāsudevāya

Invokace Vasudévajovi, který je naplněn božskými ctnostmi, který osvobozuje.   

          Ekadashakrsara Mantra, z Jivamukti Knihy manter a zpěvů

Krišna, jež je známý jako vše přitažlivý, je avatárem boha Višnua. Avatár je ten, kdo sestoupil ze spirituálního do materiálního universa ze své vlastní vůle. Bůh Višnu je udržovatel života, a když je potřeba, přináší do světa rovnováhu.
Je znám tisíci jmény, a to nám pomáhá si Boha a spojení s ním, zapamatovat. Když vytváříme spojení, propojujeme tím věci dohromady, nebo jak rád říkával Shri Brahmananda Sarasvati "jsme ve stavu, kdy nám nic nechybí." To je Jóga.

Slovo namo (namas) znamená pozdrav, bhagavate znamená "Bohu" nebo božskému, Vasudevája je další Krišnovo jméno. Vasudeva (s krátkým a) byl Krišnův otec. V BhagavatGítě oslovuje Ardžuna mnohokrát Krišnu Vasudevája. Vasu znamená "život" a deva znamená "Bůh nebo světlo", tudíž Vasudevája znamená Nejvyšší/Bůh, který sídlí ve veškerém životě. Krišna vysvětluje, že když budeme od srdce a s upřímnou myslí odříkávat jeho jméno, tak našemu volání odpoví. Tato mantra je známá jako mukti, mantra osvobození, a jako všechny mantry, má i tato kouzelnou formuli pro spirituální svobodu.


Krišna má velký plán vzít nás zpátky domů, touží po tom, abychom si připomínali umění nezapomínání. Když se narodíme, jsme si vědomi své božské podstaty. Jak se naše životy vyvíjí, zapomeneme, kdo doopravdy jsme, a odkud jsme přišli. Ve starobylých učeních se říká, že jsou nám během ikarnace do těla dány tři požehnání (u nás můžeme vidět paralelu se třemi sudičkami). První je pamatovat na Boha, druhé je umožnit jeho vůli proudit skrze nás a třetí je najít cestu zpět domů, k němu. "Učiň mě prostředníkem Tvé vůle, ať Tvá vůle, ne má, je vykonána," je dobrou připomínkou těchto požehnání.


Slovo Bhagavan je užíváno podobně jako české slovo Bůh. Ten ,který se nazývá Bhagavan má 6 kvalit známých jako "Bhagas". A tyto kvalitou jsou: Bohatství - nekonečná schopnost dávat ve spirituálním slova smyslu. Dobrým příkladem je Ježíš nebo Buddha. Síla - síla Lásky, sloužit a pomáhat. Nejedná se o fyzickou sílu, která je jen krátkodobá. Dharma - způsob bytí ve světě, který podporuje jednotu života. Nelaskavé chování, chamtivost, sobeckost by byly proti Dharmě, která podporuje sebepoznání. Čtvrtou kvalitou je Úcta - respekt, který přichází od ostatních skrze život prožitý v soucítění a díky životní moudrosti. Krišna byl v BhagavadGítě respektovaný oběma stranami, a to i přesto, že bylo zřejmé, na které straně spravedlnosti stojí. Pátou kvalitou je Krása - vnitřní krása, která kvete s plynoucím časem skrze laskavost a žití v dobru. Poslední ze šesti Bhagas je Jnana - poznání, ne pouze intelektuální poznání, ale způsob bytí ve světě skrze naučené moudro. Těchto 6 kvalit je rozpoznáno v tom, kdo je znám jako Bhagavan, ale i my můžeme v našich životech tyto kvality praktikovat, rozvíjet sebepoznání, dát ostatním přednost před našimi potřebami a vidět boužskou podstatu v ostatních bytostech. Bhagavad Gíta popisuje 3 cesty jógy, které Krišna vyučoval. Karma Jóga (jóga nezjištné služby), Jnana Jóga (jóga sebepoznání) a Bhakti Jóga (jóga oddanosti neboli osobní spojení s Bohem). Použijme analogii s výtahem, který staví v různých patrech, abychom si sami sebe lépe představili na těchto třech cestách. Někdo pojede do prvního patra, někdo zastaví o trochu výš a jiný pojede až úplně nahoru, do nejvyššího patra. Bhakti Jóga je vnímána jako cesta výtahem až úplně nejvýš. Bhakti znamená oddanost a ze všech způsobů a cest je to podle Krišny konečná dokonalost jógy. V díle 6.47. popisuje Bhakti jógina jako největšího.


Skrze praxi Bhakti Jógy, odříkávání jmen božích, začneme odevzdávat naše ego. Poznáváme Boha a jeho přítomnost v našem životě. Tento proces se prohlubuje, když se vztah s božským stává intenzivnější. Oddanost je láska a láska je nejsilnější kvalita v životě. Láska není pouhá fantazie nebo představa, je skutečná. Můžeme si představit lásku, kterou cítíme k rodičům, partnerovi, dítěti, psovi a vidět v nich božskou přítomnost. Abychom se posunuli v naší sadhaně neboli vědomé, spirituální praxi, můžeme zahrnout jména milovaných, jak na osobní, tak i praktické úrovni. Započněte každý den s vděčností, začleňte praxi žehnání do meditace a představujte si 6 božských kvalit - Bhagas - v každé bytosti ve svém životě. Jak učí Sharon Gannon "jak se chováme k ostatním rozhoduje o tom, jak se ostatní chovají k nám; jak se ostatní chovají chovají k nám rozhoduje o tom, jak sami sebe vidíme; a jak sami sebe vidíme rozhoduje o tom, kdo jsme."


Když si vzpomeneme na přítomnost Boha, síla Lásky povznese kvalitu našich životů a přiblíží nás k naleznutí cesty zpátky domů.


Autorka: Andrea Kwiatkowski

Originál: zde.
Překlad: Naděžda Brzobohatá
Korektury: Šárka Starobová