ŘÍJEN

05.10.2020

"Each morning when I open my eyes I say to myself: I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy in it."- Groucho Marx

Krásný začátek října nám všem přeji.


Od 5.10. se změnil stav v naší zemi a to s sebou přineslo i změny do studia. Nejenom do našeho. Změna stavu přišla z venku, není to něco, co bychom si sami zvolili. Na nás pouze je, jak se ke změně postavíme. A v józe máme mnoho způsobů - můžeme se postavit na hlavu, můžeme zaujmout pozici psa, pozici stromu ... a jiné, fyzické pozice - ásany. Ásany jsou nakonec ukazatele, jak si vůči zemi stojíme. A zemí se myslí vše, co je manifestované, lidé, věci, naše práce, finance, vztahy, ve kterých se vůči ostatním nacházíme a také změny, které přichází z venku, které nedokážeme změnit. Právě teď se nacházíme v době, kdy můžeme praktikovat jógu i mimo podložku, mimo bezpečné místo podložky. Jak můžeme posílit naše zdraví, náš stav klidu v situacích, které máme pocit, že jsou nezvladatelné.


Téma měsíce pro říjen je Śradhhā - víra. Co pro Vás konkrétně víra znamená? Dokáže Vás víra posílit? Dokážete najít místo, odkud Vaše víra pochází? Slovo 
Śradhhā se často překládá jako to, co je uloženo v srdci. Co máte v srdci uloženo? Co Vám dokáže srdce rozpálit a nechat se srdcem vést? Jóga je praxí, která nás vede do srdce, je to praxe, která nám ukáže, jak kultivovat soucítění, spojení, porozumění a respekt. 

Na říjen jsou ve studiu připravené jak víkendové akce, tak samozřejmě pravidelné akce v týdnu. Pokud Vám to Vaše zdraví umožňuje, choďte, praktikujte, posilujte svoji víru. Také najdete jednu novou praxi, v úterý přes polední čas. 

A také bychom Vám chtěli velmi poděkovat za Vaši účast na letním benefičním jógování pro stromy. Ve spolupráci s Nadací Veronica jsme pořádali již 4. ročník a letos jsme opět vybírali na spolek Větvení. Který se stará o výsadbu a údržbu stromů na Jižní Moravě. Info se můžete dočíst zde.


Děkujeme za vyjadřování podpory a důvěry a za Vaši účast na lekcích.


Dál se těšíme na naše společné praxe, opatrujte sebe a své blízké.
S láskou a radostí vždy,
Naďa a lektoři YLTéma měsíce zde

Rozvrh zde