Prosinec 2020 - Uvědomění

03.12.2020

yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ 

Když se přestaneme identifikovat s myšlenkami, fluktuací mysli, tak to je Jóga, identifikace s vyšším Já, což je samadhi, spokojenost, blaženost a extáze.      PJS 1.2

Napsala jsem již několik Témat měsíců a přišla jsem na jednu věc, že vždy píši o uvědomění. A protože je to takové rozsáhlé téma, přistupuji k němu z různých úhlů, přítomný okamžik, uvědomění si, je to stav, kdy jsme pozorovateli, svrchované bytí, duše, Já, vnitřní moudrost, elementární dobrota, naše přirozenost, láska.


Díky uvědomění nás mohou přemoct pocity vděku nebo soucítění nebo ohromujícího smyslu pro krásu nebo přítomnosti Boží lásky.
Uvědomění je zvláštní stav mysli, který zažíváme, když pustíme předsudky.
Když se vyprázdníme od nahromaděného podmiňování, tak to, co zbývá nemůže být odstraněno, protože je to vrozené a věčné.
A to je stav citta vritti nirodah; když se přestaneme poutat k víření naší mysli;
nálepek a posuzování.

Umístění této sútry na počátek textu navrhuje, že uvědomění je stále s námi, ale naše vlastní zkušenost s ním je letmá. To je základní učení v józe; že už máme v sobě největší poklad; je to široké a neposkvrněné, lež zablokované překážkami vycházejících z našeho nevědomí (ignorování) tohoto pokladu, z čehož vyplívá mnoho rozporuplných myšlenek, které mohou rozdělovat náš svět.
V takovém stavu často nedokážeme nic jiného, než se postavit pouze na jednu stranu. Pokud tak opovrhujeme stranou druhou, zatvrdneme a zbytek prachu zhoustne; toho, který zakrývá předsudky, uvalené na vědomí, proto se pak světlo jeví tlumeně. 
Pohrdání vytváří bariéru, takže sjednocení 2 stran, jóga, není pravděpodobné.

Vědomí je konec konců neomezené, jako láska. Jinými slovy, člověk začíná selektivní láskou k němu či k ní, ale postupně směřuje ke stavu lásky, který je mnohem větší.
Podobně je uvědomí si objektu nejprve omezeno pouze na daný objekt. Jakmile je mysl do objektu absorbována, objekt se již nezdá tak oddělený. V průběhu času má člověk prostřednictvím uvědomování vhledy do objektu, kterého si jsou vědomi. A na nejhlubší úrovni, v praxi jógy, jsou vhledy do objektu vždy univerzální a zahrnují odhalení o sobě samém.


Někdy používáme naše uvědomění pouze pro "důležité věci". Ale pokud nebo když vyklouznou, máme pocit prázdna. Proto je nejlepší zaujmout pokorný přístup a vnést vědomí do malých úkolů. Pokud jsme v každodenních věcech rozptýleni, nemusíme mít schopnost rozeznat 
to, co může být velkolepější.


Vědomí se vyjadřuje nekonečnými způsoby. Proto můžeme poslat balíček příteli, který dorazí v momentu, kdy je přítel v zoufalství. Proto by měl člověk nosit roušku během pandemie na veřejnosti nebo v zimě poskytovat úkryt zvířatům.
Proto jsou jogíni vegani, kteří již nemohou popřít své uvědomění si o utrpení miliard zvířat na naší planetě a velmi konkrétního násilí, které vyzařuje do atmosféry.
Díky uvědomění si svého vlastního utrpení chápeme utrpení druhých a kultivujeme soucit. Když si uvědomím, že mám potíže se soustředit, když čekám na lékaře, který mi má zavolat výsledky testů, tak soucítím s těmi, kteří trpí úzkostí kvůli čekání. Pokud se chce někdo rozzlobit a je si toho vědom, tak samotné uvědomění si toho hněv rozptýlí.
Pokud se člověk zachytí i jen několik sekund před výbuchem, tak se výbuchu a jeho následkům lze vyhnout. Následování rituálů, včetně rituálu praxe ásan, s určitým souborem pravidel nám pomáhá, pokud nevidíme pravidla jako omezující, ale spíše jako podporu, která nám ukáže, jak můžeme umístit své uvědomění, lásku a péči, jako praktickou praxi; způsob, jak spojit něco hlubokého s harmonickými vibracemi.
Ačkoli uvědomění je vrozené, jeho odhalení vyžaduje hodně praxe.


Praxe 8dílné stezky aṣṭāṅga jógy je integrovaný přístup k odhalování jasného světla vědomí. Nelze upadnout do hlubokého stavu meditace bez praxe neubližování a bez praxe meditace nelze vidět, zda ubližuje.
Stejně jako vše, i 8 dílná stezka a její části jsou vzájemně závislé. Protože žijeme v materiálně orientované společnosti, je užitečné si připomenout, že jóga není přechodná "věc" - jako dům, auto, pěkné tělo, úspěch, neúspěch, sláva atd. Ale spíše stav mysli. Uvědomění nemusí nutně znamenat "nápravu světa", ale určitě nám pomáhá starat se jeden o druhého.
A nakonec, uvědomění nás udržuje v přítomném okamžiku, takže můžeme vidět náš svět ve stavu novosti. Je dost legrační, že časem, skrze praxi, jak stárneme, svět se zdá novější a dozrávání banánu, od zeleného ke žlutému, je pokorná a ohromující událost!


Autorka: RUTH LAUER-MANENTI

Překlad: Naděžda Brzobohatá