Nadi Shodhana

16.09.2019

Nadi shodhana pránajáma je hátha jógová praxe, která očišťuje nádí - energetické kanály v jemném těle - skrze střídavé dýchání nosními dírkami. Shodhana znamená "očistit." Praxe vyrovnává tok vitální energie, nebo-li prány, skrze idu (levá nosní dírka nebo měsíc) a pingalu (pravá nosní dírka nebo slunce) nádí, a také tok dechu skrze pravou a levou nosní dírku.


Toto pránajámické cvičení začíná a končí dechem skrze levou nosní dírku. Některé praktiky mohou vytvořit teplo v těle, ale zakončením praxe výdechem skrze levou nosní dírku neutralizuje jakékoliv přebytečné teplo, které se mohlo akumulovat.


Můžeme se na tuto praxi také podívat trochu hlouběji, proč by se mělo začínat a končit levou nosní dírkou. V praxi pránajámy levá strana souvisí s idou nádá a pravá s pingalou nádí. Jedním z významů nadi shodhana je znovu nastolit vyrovnat tok prány skrze tyto nádí. Když je rozvnováha znovu nastavena, je praktikant připraven k praxi hatha jógy, která se mimo jiné zaobírá vyřešením karmy, vztahů z ostatními, ale také vnímání sama sebe a svého ega.


Cílem jógových praktik je osvícení. Co je vyjeveno ve stavu osvícení? Jednota bytí. Největší překážkou k tomuto zjištění tkví v mylném vnímání sama sebe a ostatních. Tak tyto praktiky by se měli zaobírat tímto chybným vnímání sama sebe a ostatních, pokud by měli napomoci k vyvstanutí osvícení.


Jedním z hlavních cílů hatha jógových praktik je směřovat pohyb prány do sushumna nádí (centrální kanál energie v jemném těle), což způsobí probuzení vědomí nebo kundalini, postup vzhůru, rozšíření nebo vývoj k realizaci Jednoty bytí. Ale nejdříve se musí vyrovnat ida a pingala nádí.
Vše co děláme, vytváří karmy. Tělo, které teď máme, je tvořeno z předchozích, nedořešených karem. Sánskrtské slovo karma vychází z kořena kr, což znamená "jednat." Karma znamená "akce." Akce může být myšlenka, slvov nebo fyzický akt (jako např. dech). 


Díky avidya, "chybné vnímání" nevidíme druhé tak, jak doopravdy jsou a také chybně vnímáme sami sebe, jako oddělené a odpojené od ostatních. Avidya je doopravdy důvodem chybné identity.


Můžeme být k někomu nelaskaví pouze tehdy, když žijeme v klamu a vnímáme jeho nebo ji od nás odděleně
. Když nejsme k druhým laskaví, energie, která by mohla proudit do shusumny nádí a podporovat osvícení, je místo toho vedena do pingala nádí, nebo slunce (surya) kanálu. Když nejsme laskaví k sobě, energie je vedena ze shushumny, od osvícení, do ida nádí kanálu, měsíce (chandra). Nadi shodhana se o tuto nerovnováhu postará.


Jak se chováme k ostatním rozhodne, jak se ostatní budou chovat k nám, jak se ostatní chovají k nám rozhodne, jak sami sebe vidíme, jak sami sebe vidíme rozhodne, kdo jsme.


Nadi shadhana, praxe vyrovnávání slunce a měsíce, je metaforou k transformaci našeho vnímání sami sebe a ostatních. Skrze praxe jógy objevíme, kdo jsme. 


A tak začneme praktikovat pránajámu z toho místa, kde si myslíme, že víme, kdo jsme. Nadechujeme levou nosní dírkou a ukončíme výdechem levou nosní dírkou, tam, kde jsme začali. A snad se vnímání sama sebe někde změní. Skrze abhyasa a vairagya (konsistentní praxe bez lpění), začneme rozpouštět avidyu, která nás drží oddělené od ostatních, od přírody, od Boha, oddělené od prožití Jednoty bytí a pravdy o nás samých a reality, ve které žijeme a sdílíme s ostatními.


Pro nejlepší výsledky,  by se měla nadi shodhana praktikovat před ásanovou praxí nebo před shavasanou nebo před meditací, ale nikdy uprostřed sekvence ásanové praxe.


Použijte Vishnu Mudru k provední pránajámy. Ohněte ukazováček a prostředníček směrem k dlani pravé ruky, použijte palec pro kontrolu pravé nosní dírky a prsteníček ke kontrole levé nosní dírky. Na počátku je důležité být schopni se nadechovat a vydechovat ve stejném poměru 1:1, bez zádrží. Výdech oběma nosníma dírkama. Uzavřete pravou a nadechněte se levou. Uzavřete levou a pomalu vyděchněte pravou. Pomalu nádech pravou, uzavřete pravou a pomalu vydechněte levou. A to je jedno kolo. Praktikujte 5-10 kol každý den aspoň po dobu 1 měsíce. Toto je bezpečná úroveň praxe i pro začátečníka. Je i důležité vydržet pohodlně sedět, tedy mít pevnou a pohodlnou pozici - ásanu.


Dalším krokem bude přidat zádrže v poměru 1:1:1:1. Výdech oběma nosním dírkama, uzavřete pravou a nádech levou, uzavřete levou, zádrž, výdech pravou, uzavřete pravou, zádrž, nádech pravou, uzavřete pravou, zádrž, vydechněte levou, uzavřete levou, zádrž. To je jedno kolo samavritti (vyrovnaný dech) nadi shodhana pránajáma.


Užijte si praxi a dejte nám vědět, jak Vám jde. Namaste.

Zdroj.