Martina Šerá - Hatha Yoga dvě nové lekce - červenec - July 2018

29.05.2018

Class

This class is suitable for beginners, and also for intermediate yogis, who would like to practice the basics. You can look forward to practice Asana, Pranayama, Meditation and Mantras. The practice of yoga is not supposed to hurt or exhaust you. My intention is for my students to leave the class relaxed, with new energy and great mood. I'm looking forward to see you! ☺

Lekce

Lekce je vhodná pro začátečníky, ale i pokročilejší, kteří si chtějí zopakovat základy. Můžete se těšit na praxi asan, pranayamy, meditace a manter. Praxe jógy nemá být bolavá a unavující. Mým záměrem je to, abyste odešli z lekce odpočinutí, nabití novou energií a dobrou náladou. Těším se na Vás! ☺

Lekce v češtině bude v úterý

18:00 - 19:30hod., cena 175,-Kč nebo YL Pas.

Class in Thursday in English

19:15 - 20:45hod., price 175,-Kč or YL Pas.

About me

I first experienced the very first yoga-ish elements about 18 years ago, when I started to play volleyball. I continued exploring yoga over the years. I always loved my practice and my passion for yoga was increasing. I started to explore different yoga studios, until I discovered Yoga Lokah. I have met amazing people here and began my journey to deepen my practice of Asana, Pranayama, Mantra and also Philosophy. I knew I wanted to travel to India and experience the intensive teacher training course, so I could share this passion with others. And so I did it. I spent an amazing month and a half in India and I brought home not only the certificate, but also a lot of new knowledge and experience. About yoga, India, myself... Practicing yoga has helped me through some difficult years and continues to keep me happy. ☺

O mně

S prvky jógy jsem se poprvé setkala asi před 18 lety, kdy jsem začínala hrát volejbal. V průběhu let jsem pokračovala v objevování jógy. Vždycky jsem svou praxi milovala a moje vášeň pro jógu se postupně prohlubovala. Začala jsem prozkoumávat různá yogová studia, až jsem se po několika letech dostala do Yoga Lokah. Zde jsem našla spoustu úžasných lidí a šla konečně více do hloubky co se týče asan, pranayamy, manter, ale také filozofie. Postupně ve mně rostla touha vydat se do Indie na intenzivní trenérský kurz, abych mohla svou vášeň sdílet s ostatními. A tak se stalo. Strávila jsem nádherný měsíc a půl v Indii a odvezla si nejen certifikát, ale hlavně spoustu nových vědomostí a zkušeností. O józe, o Indii, o sobě... Praxe jógy mi pomohla během těžkých let a stále mě udržuje šťastnou. ☺