Červen -The Magic 10 and Beyond I.

21.06.2018

abhyāsa-vairāgyābhyāṁ tan nirodhah

"Ukončení všech vrittis, všech myšlenek a modifikací myšlení, vyvstává prostřednictvím nepřetržité vnitřní praxe samostatnosti, přetrvávání v "Já jsem" za hranicí těla a mysli a z neulpívání skze rozlišování."

"The cessation of all vrittis, of all thinking and modifications of the mindstuff, is brought about by persistent inner practice of Self-abidance, abiding in the 'I-am' beyond the body and mind, and by non attachment through discrimination."

PYS I.12 (Komentář od Shri Brahmananda Sarasvati)

Zázrak se stane při změně vnímání, vnímání sama sebe, ostatních a světa. Pro praktikanta jógy je tato změna posunem od chybné identifikace s dočasným k tomu, co je věčné. Každý vážný praktik jakéhokoliv umění či vědy ví, že k tomu, aby byl úspěšný, měl pocit lehkosti se svým uměním, praxe i pokora jsou potřebné. Ultimátně je Sebepoznání cesta osamělá do nitra a proto musíme vyvinout samostatnost - stát sami. Cesta sama k sobě je cestou k věčnému átman, a tak je to věčná cesta bez konce.

Kniha The Magic 10 and Beyond je praktická kniha, která nabízí rady pro nekonečného cestovatele.

Skrze opakování se kouzlo musí stát. Aby praxe plodila sladké ovoce, musí být pravidelná - nejlépe denně. Měla by se stát zvykem, dobrým zvykem, zrovna jako čištění zubů. A tak jako čištění zubů, tak i praxe jógy nemusí trvat celý den. Udělejte ji jako první věc po ránu a nechte, ať se výhody rozvíjí po zbytek dne. Ale pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete praktikovat hned po ránu, tak praxi nechte na později a nebo těsně před spaním. Důležité je, že praxi uděláte. Časem, s pravidelnou denní praxí, doprovázenou smyslem odpojení se od konkrétních výsledků, se výhody sami o sobě nahromadí. Abhjása znamená sedět s něčím dlouhou dobu a vairágyja znamená odpoutání se. Praktikovat a celou tu dobu se nezaobírat výsledky praxe, to je cesta jógínova, který ví, že může vše pustit a přitom Boha vpustit dovnitř. Změna je vždy jemná a postupná, nicméně nevyhnutelná, pokud jste ochotni se zavázat pravidelnosti praxe a upřímně její plody nechávat být. Dělejte tak, jak nejlépe dokážete a nechte zbytek na Bohu.

Jóga znamená připomenout si spojení s nejvyšším zdrojem, věčná radost - taková radost, která není závislá na ničem a na žádných okolnostech. Jóga nás učí, že v každé žijící bytosti je věčná duše, átman. Praktiky jógy nám umožňují znovu se s átmanem spojit a porozumět, že nejsme našimi smrtelnými těly - že jsou to obydlí pro naše nesmrtelné duše. Časem praktiky alchymicky přetvoří naše vnímání sama sebe, od konatele k účastníkovi. Zrealizovaný jógín žije ve světě jako nástroj světla pravdy. Je mnoho jógových praktik, které provází člověka praxí k tomuto magickému rovzpomenutí se, kdo opravdu je - pár takových praktik Sharon popisuje ve své nové knize The Magic Ten and Beyond ve formě manter, motliteb, požehnání, afirmací, vizualizací, ásán, tanečních kroků, pránájámy, meditace, hluboké relaxace a krmení ptáků.

Sánskrtské slovo Sádhana znamená "vědomá duchovní praxe." Co odlišuje jógovou praxi od fyzického cvičení je záměr. Když se aktivně zapojíte do činnosti s vědomým záměrem, který vás přivede blíže k osvícení, tak to je sádhana.

Sádhana není něco, co děláte pro sebe. Je to něco, co děláme, abyste se dostali přes sebe, přes naše oddělené ego, probudili se do skutečnosti, že jsme součástí vyššího Božského Já. Ale bez základní ingredience bhakti, což znamená "oddanost nebo láska k Bohu", která vám napomůže vzdát se, vás praxe může udržovat egocentrické a zaměřené na cíl, identifikovat se s tělem a myslí, nechat se zmítat životem nahoru a dolů, zůstat uvězněni ve světské realitě a honem za pouhou dočasnou radostí skrze materiální hromadění a zapomínání na toho skutečného vykonavatele - Nejvyšší Já.

Ve své knize, Sharon Gannon také sdílí své myšlenky týkající se historie jógy a své spekulace týkající se možnosti propojení se starým Egyptem. Její intuice ji před 10ti lety zavedla do Egypta. Když byla ve Velkých Pyramidách, ležela v Královské komoře, měla mimotělní zážitek. O den později při návštěvě muzea v Cairu viděla obraz jógínky, v takové pozici, která připomínala ásánu, setkala se s Egyptologem, který jí ukázal kouzelný kruh jménem kartuš, obsahující 10 hieroglyfů, které ji připadali, že by mohli popisovat jógové praktiky.

Napsala: Sharon Gannon

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.