DUBEN - koruna stvoření

22.03.2020

"If we had the consciousness to see the impact of our choices on our greater world; which is our greater heart, then we would see that we are more a part of life on this Earth than our society allows us to recognize. We're part of each other's dreams, depth and prayer, we're part of each other's aspirations and needs, we're part of each other's fulfillment. If we want to reduce the level of fear in our society, in ourselves, in our bodies and nervous systems-it's all the same process. We would have to question all the things that we do-our daily lives. One thing that the environmental movement has brought forth is the recognition of how interwoven we are with the natural world. What we do to the forests, what we do to the oceans, the rivers, the great biosphere, eventually we do to ourselves. If we poison the air, we poison ourselves. And when we grasp the degree in which we are interrelated and interconnected with all of life we start to be a vehicle of life itself, rather than a skin-encapsulated ego-a small self, narrowly trying to find our way. With the benefit of all the information all the wisdom of experience that we can tune into -we then can expand to our higher self-our real Self, our true nature."

-John Robbins z písně, Is this a Bridge Exactly, od Audio Letter

Koronavirus je zoonotická nemoc - vir, který přešel ze zvířete na člověka. Stres, který je způsobený držením zvířat v malých prostorách, omezující jejich pohyb, s sebou přináší patologické projevy. Známe to s pandemií. Mutace umožňuje nemocem přeskakovat z druhu na druh: trichinelóza, tuberkulóza, prasečí chřipka byly původně nalezeny v prasatech, chřipka byla původně ptačí chřipka, neštovice původem z koňských neštovic, z Rinderpest - mor skotu, se staly spalničky,
Creutzfeldtova-Jakobova choroba (CJD) je lidskou formou nemoci šílených krav. Pandemie SARs v roce 2003 a i dnešní Covid-19 se míní, že pochází z netopírů. Mnoho vědců se domnívá, že AIDs se rozšířilo na lidi z bushmeat - maso z buše. Vypuknutí Eboly v roce 2014 mělo původ v Africe a věří se, že pochází z konzumace takového masa. Bush meat. Je to pojem, běžně používaný pro maso volně žijící, divoká zvířata, např. netopíři, antylopy,opice, hadi a krysy.


Není už dávno na čase a snad i za tímto časem, abychom přestali jíst zvířata? Přestali je chytat do pastí? Přestali je dávat do klecí? Přestali je držet ve tmavých skladištích, ve výkrmných prostorách a stodolách? Přestali je rozmnožovat jako zboží? Přestali je zabíjet ročně po miliardách po celém světě?
Když někdo řekne, když se ostatní lidé rozhodnou pro konzumaci zvířat, tak je to jejich volba - jejich věc. No, s tímto posledním nedávným vypuknutím koronaviru se čínská tržiště se zvířaty stala naší věcí také.
Kdykoliv a kdekoliv jsou zvířata zneužívána a týrána by mělo být naší věcí. Zvířecí otrokářství, zneužívání a týrání se dějí všude v každé zemi, na suchu či na moři. Již od první burzy tvoří základ pro globální ekonomii.
Ano, je to dobrý krok pro Čínu a ostatní země uzavřít trhy se zvířaty, nákup, prodej a zabíjení divokých zířat přímo na místě.
Ale tímto nezmizí základní příčina. Vinit divoká zvířata za přenos koronaviru a chtít vyhladit všechny netopíry, je pouze další ukázkou boje naší civilizace s matkou přírodou - rozšíření našeho strachu ze všeho, co je divoké a zároveň nastolení lidské nadřazenosti nad ostatními bytostmi. Vinit druhé nikdy není pádné řešení.
Ukázat prstem na Čínu nebo někam jinam je ignorování toho, co také děláme po celém světě: omezovujeme zvířata na farmách a v klecích. Rozdíl je takový, že my je udržujeme pod drogami a ukryté před veřejností. I se všemi antibiotiky předepsané od USDA a ostatních zdravotních organizací regulující zemědělství, jsou přeplněné velkochovy a jatka dobrou půdou pro nemoci, včetně parasitů, baktérií a virů, ruku v ruce s novými objevujícími se patogeny, které jsou resistentní vůči antibiotikům.


Jatka a velkochovy nejsou čistá místa a zajisté ne laskavá místa.
Jsou to místa strachu a násilí. Zvířata jsou zranitelná, stresovaná, nemocná a vystrašená. Vzpomínáte na prasečí chřipku, globální pandemie v roce 2010, která usmrtila sta tisíce lidí na světě, ale protože její spojení s domestikovanými prasaty a velkochovy, tak celá záležitost byla dost skrytá.
Můžeme se učit skrze reflexi na minulost, ale pořád zůstává velká otázka, co uděláme teď? Buďto, každý individuálně, se skrčí před zodpovědností a bude pokračovat v obviňování a stěžování? Nebo budeme žít ve strachu a se zlobou požadovat od státních vůdců, aby se o situaci postarali? Otočíme se zády a budeme pořádat divoký párty? Budeme si umývat ruce a hromadit toaletní papír? Budeme doufat, že vědci brzy přijdou na řešení a rozdají nám vakcíny a umožní nám tak vrátit se zpět do našich neudržitelných životů, než se další pandemie objeví? Jsou strach, hněv a obviňování oprávněné, může nám to opravdu pomoct?


Jako jógini se učíme očišťovat naše akce, abychom měli co nejmenší negativní dopady na ostatní. Cokoliv děláme ostatním, se nám vrátí, naše zdraví, štěstí a svoboda jsou závislé na tom, jak se chováne k ostatním. Veškerý život je propojen. Co každý z nás dělá má vliv na všechny. Nikdo z nás nemůže být opravdově šťastný, když bude působit zle ostatním - ostatní zvířata a životní prostřední včetně.
Pokud my sami si ceníme svobody, tak náš projekt by měl být svoboda pro všechny.
Korona znamená koruna. Lidé si dlouho myslí, že oni jsou korunou stvoření - nadřazení nad veškerou formou života. Naše arogance potvrdila náš postoj "nejsilnější přežije", který schvaluje zotročování a vykořisťování druhých pro náš krátkozraký zisk.
Možná Matka Příroda pouze odpovídá na náš požadavek a nasazuje nám korunu, o které si tolik myslíme, že si zasloužíme.
V 60tých letech, kdy Grace Slick, zpěvák skupiny Jefferson Airplane zpíval, "Ty jsi koruna stvoření a nemáš kam dál jít..."mohlo to znamenat varování pro nás se probudit a uvědomit si, že jsme doma - všichni na této malé planetě. Proč nevyužít tohoto času krize jako příležitost odstranit si tu škaredou, špatně nasazenou korunu a pokorně sklonit naše holé hlavy v údivu, s respektem a s laskavou oddaností k Bohu a stvoření?


Autorka eseje: Sharon Gannon

Překlad: Naděžda Brzobohatá
Originál: zde