Duben - černá je opravdovou tváří světla

01.04.2018

Tad evā-artha-mātra-nirbhāsam sva-rūpa-sūnyam iva samādhih

Prostřednictvím síly fixace návrhu na vybraný objekt, tento objekt sám zazáří a nastává nepřerušená identifikace s ním. Tato extáze se nazývá Samādhi nebo stejné jako nejvyšší.                      PJS III.3

          

Siddhi je Sánskrtské podstatné jméno často překládané jako "síla", ale přesněji to znamená "dosažení", "obdržení" nebo "úspěch." Siddha je někdo, kdo něčeho získal nebo dosáhl úspěchu. Třetí část (pada) Jóga Súter se nazývá Vibhuti a adresuje dosažení siddhi. Představte si rozhovor mezi dvěma Siddhi mistrů, Pataňdžalim a Nikolou Tesla...

Pataňdžali: praxí samyamy na tvar těla k přerušení jeho reflexní a receptivní síly, kontakt mezi oken pozorovatele a světla z těla je přerušen a tělo se stává neviditelným.

Tesla: Hmota je tvořena z původní a nekonečné energie, kterou známe jako světlo. Svítilo a pak se objevily hvězdy, planety, člověk a vše na Zemi a ve Vesmíru. Hmota je vyjádřením infinitivních forem světla, protože energie je starší.

Jsou 4 zákony stvoření. První je ten, že zdrojem všeho tohoto zmatku, temného spiknutí, které mysl nemůže vymyslet nebo matematicky změřit. Do toho spiknutí se vejde celý Vesmír. Druhý zákon je rozšiřování temnoty, což je opravdová povaha světla, od nevysvětlitelného a jeho transformace do světla. Třetí zákon je nezbytnost světla stát se záležitostí světla. Čtvrtý zákon je, není záčátek, není konec, tři předchozí zákony se vždy dějí a tvoření je tak věčné.

Pataňdžali: Tento princip také vysvětluje sílu vzniku a zmizení zvuku a ostatních smyslů chuti, doteku a čichu praxí samyamy na tanmatras, které jsou většinou psychické povahy.

Tesla: Jsem část světla a to je hudba. Světlo naplňuje mé smysly: vidím, slyším, cítím, čichám, dotýkám se a myslím. Přemýšlení nad tím je smyslem šestým. Částice světla jsou zapsanou poznámkou. Blesk může být celou sonátou. Tisíc blesků může být koncertem.

Pataňdžali: Tyto síly jsou povznášenjící a podporujující pro mysl zaměřenou ven, ale jsou překážkami k osvícení-samādhi.

Tesla: znalost pochází z vesmíru, náš zrak je její dokonalou sadou. Máme dvě oči: zemské a spirituální. Je doporučeno, aby se stalo jedním.

Nikola Tesla, visionář a úspěšný člověk moderní éry říká, že vedl rodinné rozhovory s blesky a barvy západů ho naučili vynálezům. Víme méně o historickém Pataňdžalim, ale říká se, že v jeho kontinuální snaze po světle znalosti, se stal gramatikem, ájurvédským lékařem a filosofem. Oba tito lidé na nás naléhají nalézat dokonalost a zachytit naši universální identitu.

A také tak Kapila, zakladatel Filosofie Sánkhja, kde v úryvku z Śrīmad-Bhāgavatam vysvěluje své matce, Devahūti: "Egoismus v podobě vášně a smyslu konání tvoří dva druhy smyslů - smysl pro nabytí vědění a smysl pro konání. Smysl pro konání závisí na vitální energii (prāna) a smysl pro nabytí znalosti závisí na inteligenci (buddhi). Interakcí vzduchu a pocity dotyků, jeden nabývá různých forem na základě osudu. Vývojem těchto forem je oheň a oko vidí různé barevné formy. Moje drahá matko, vlastnosti forem jsou chápány rozměry, kvalitou a individualitou. Forma ohně je doceněna jeho září.

Slunce je původním zdrojem světla, díky kterému je vše viditelné. Ohněm/světlem jógína je tapas, které pálí všechny nečistoty a popel, který zůstane je vibhuti, posvátný popel. Siddhi je moc, která vyvstává z černého popele jako fénix z ohně tapas. Pataňdžali nám připomíná, že je nebezpečné být samolibým a pozastavit vývoj k vyzískání siddhis -neusnout na vavřínech.

Ve starověkém Řecku, vavřínový věnec (Laurus nobilis) byl symbolem vítězství a postavení. Apolo je vyobrazen s vavřínovým věncem na hlavě a říká se, že prohlásil za svatý vavřínový nebo bobkový strom poté, co se nymfa Dafné, kterou se snažil získat, přeměnila ve strom, aby unikla polapení. Laureát je ten, kdo je korunovám vavřínovými listy značící jejich úspěch. "Usnout na vavřínech" znamené být lenošný a samolibý v dočasném úspěchu. Nikdy bychom nemohli nařknout Pataňdžaliho nebo Teslu, že "usnuli na vavřínech." Vskutku významné historické osobnosti pracovali horečně k dokončení každého dne v jeho plném potenciálu daného momentu spojeného s momentem předchozího momentu a tak se posouvali do budoucího potenciálu.

To je Jóga - dokonalost akce.

Autor: David Life

Originál: zde.