ČERVEN - Příležitosti

03.06.2020

vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktaḥ panthāḥ

Každá osoba vnímá stejný objekt jiným způsobem, podle stavu mysli a projekcí. Vše je prázdné ve své podstatě a jeví se tak, jak my jsme schopni vidět.  PJS IV.15


(překlad do čj z anglického překladu od Sharon Gannon. Anglický originál v Jivamukti Yoga Chant Book, strana 17)


The Yellow Crane Tower
"The yellow crane has long since gone away,
All that here remains is yellow crane tower.
The yellow crane once gone does not return,
White clouds drift slowly for a thousand years.
The river is clear in Hanyang by the trees,
And fragrant grass grows thick on parrot isle.
In this dusk, I don't know where my homeland lies,
The river's mist-covered waters bring me sorrow."

Cui Hao (704 AD) je autorem básně  - ponechávám v angličtině, která pojednává o hostinském, žebrákovi a jeřábovi.
Kdysi žil muž, jmenoval se Xin a byl majitelem malé taverny. Jednoho dne se objevil žebrák a žádal o sklenici vína. Pan Xin nehodnotil žebráka pro jeho ošumtělý vzhled a tak mu velkou sklenici vína zdarma nabídl.

Žebrák se do taverny často vracel a žádal si víno. Pan Xin ho pokaždé obsloužil bez jediného náznaku rozčilení.
Jednoho dne žebrák panu Xinovi řekl,"dlužím Ti spoustu peněz, ale nemám peníze, abych Ti mohl zaplatit." Vytáhl ze své tašky slupku od pomeranče a s ní namaloval na zdi žlutého jeřába.
"Když budeš mít hosty, jednoduše zatleskej a jeřáb zatančí." řekl otrhaný muž. Zatlekal, zazpíval píseň a okamžitě jeřáb vyskočil ze zdi a začal na hudbu tančit.
Tančící jeřáb tavernu pana Xina velmi proslavil. Mnoho návštěvníků přicházelo, protože chtěli na vlastní oči vidět vyjímečného ptáka. Taverna nebyla nikdy prázdná a on se stal velmi bohatým.
Jednoho dne se žebrák navrátil, stále v otrhaném oblečení. Pan Xin mu poděkoval a nabídl mu, že se o něho na doživotí postará. Muž se zasmál a řekl,"to není důvod, proč jsem se vrátil."
Vytáhl flétnu a začal na ni hrát. Jak na flétnu hrál, tak se mraky snesly a jeřáb letěl směrem k nim. Muž se vyšplhal na záda jeřába a společně odletěli k nebi.
Pan Xin věřil, že ten muž byl následovatel Taoismu, a tak na jeho počest a vyjádření díků, nechal postavit na tom samém místě, kde jeřábí jezdec odletěl do nebe, věž.
Byla pojmenovaná Huang He Lou - "Žlutá Jeřábí Věž."


Kdo je žebrák a kdo je žlutý jeřáb? Společně znamenají víc než jen součet jejich částí. Mohli bychom říct, že jeřáb představuje přírodu a žebrák lidské bytosti. Každý zvlášť v podstatě jen splnili své světské role, chudého žebráka a ptáka, ale společně byli schopni magického, mystického výkonu transcendence.
Proč se žebrák a jeřáb objevili? Oba dva, žebrák i jeřáb, představují příležitost. Žebrák představuje příležitost pro hostinského, aby mohl ukázat štědrost a neodsuzování a nebo ho krutě nesoudit tak, jak je to běžné. Jeřáb představuje příležitost zažít ptáka jako osobu. A jak oba dva odlétají, ke konci příběhu představuje jeřáb náš mizící přirozený svět a žebrák představuje naši mizící schopnost věřit v kouzlo.
Žlutá Jeřábí Věž stojí ve městě Wuhan a tak je to i příhodný čas zauvažovat nad světem.
Ale dokázal by každý z nás vidět žebráka a jeho ptáka jako příležotost? Nebo bychom uviděli nenormálního lidského kouzelníka, který dělá trik s ptákem a hledá tak způsob, jak sám sobě přilepšit? Často si myslíme, že být štědrý obohatí pouze ostatní a ne nás samotné. Ale pravda je taková, že jakkoliv jsme štědří k ostatním, má stejný efekt i na nás samé. Být krutí k ostatním, musíme být prvně krutí sami k sobě, ubližovat ostatním, musíme nejprve ublížit sami sobě a být laskaví k ostatním znamená, být laskaví také sami k sobě.
Žebrák nebyl jen tak někdo obyčejný, byl to čaroděj nebo snad dokonce jogín. Jeřáb nebyl žádný obyčejný jeřáb, ale kouzelný tanečník a démon nebo blízký čarodějovi.


Štědrost a laskavost hostinského zapříčinila, že jeřáb mohl tančit, zjevení čaroděje a nabytí bohatství. Příběh by neměl žádný význam, kdyby hostinský žebráka zahnal a proklel. Místo toho, protože se hostinský zachoval neobyčejně, máme bajku, která přetrvala staletí a návod na revoluci, osobní, národní a globální. Tato revoluce nás odvrátí od vlastních zájmů a přibližuje nám způsoby bytí, které by mohly změnit svět, ve kterém žijeme, s magií a tajemstvím.


Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá