Jak začít s Tradiční Jógou

Lekce je postavena na průpravných cvičeních, která mají cvičence po všech stránkách připravit na praktikování náročnějších jógových technik. Začátečník si při nich osvojuje správné přístupy k jógovým cvičením a praktikám. Při cvičení je kladen důraz na to, jakým způsobem se cvik provádí, na soustředění pozornosti do procvičovaného místa a uvědomování si dechu a pocitů, které během cvičení či dýchání vyvstávají. Takový způsob cvičení má skutečně jógový charakter, neboť pomáhá prohlubovat vědomí těla, dechu, sebe sama.

Na lekce se lze přihlásit kdykoliv. Není to uzavřený kurz.

Co se budeme učit:

- rozvíjet a zdokonalovat svalové vnímání, což je základ schopnosti vnímat a kontrolovat pohyb a úroveň svalového napětí a uvolnění

- osvojovat si schopnost zapojovat jen ty svaly, které jsou k danému cvičení potřeba

- obrátit pozornost od sledování vnějších dějů k soustředěnému vnitřnímu vnímání

- získat za samozřejmost návyk propojovat pohyb s dechem

- rozvíjet plný dech - ovlivnění svalů, které zajišťují rozevírání hrudníku a tím naplnění a vyprázdnění plic v spodní, střední i horní části

Pravidelným (a nejlépe každodenním) cvičením směřujeme k:

- vytváření návyku správného držení těla - rozvinutí svalů zajišťujících správné postavení páteře a správný sklon pánve

- odstraňování napětí drženého v některých částech těla

- odstraňování svalové nerovnováhy a zlepšování rozsah kloubní pohyblivosti - zpružňování a posílení svalů

Zásady při cvičení:

- pohyb je pomalý, bez švihu či hmitání, s plnou pozorností

- koordinujeme dech, pohyb a vědomí

- cvičení je uvolněné, bez nadměrného úsilí, ale s určitou mírou snahy tak, aby pro nás byla pozice či technika efektivní

- v pozicích se snažíme zaujmout polohu, která je pro naše vlastní tělo aktuálně dostupná, tedy s ohledem na svůj rozsah pohybu a s ohledem na případná zdravotní omezení, nekopírujeme ostatní cvičence nebo cvičitele

- nikdy nejdeme do pozice přes bolest. Je možné cítit určité napětí či tahy, nikdy však ostrou bolest. Pokud by se tak stalo, pozici opouštíme, techniku ukončíme.

- pocítíme-li únavu, vždy je možné zaujmout některou z relaxačních pozic (pozice šavásana - leh na zádech, pozice dítěte - sed na patách s hrudníkem položeným na stehnech a čelem na zemi)

Lekce pro začátečníky v pondělí. 18:30 - 19:45 hod.

Lekce pro zkušenější praktikanty v pátek ráno. 7:30 - 8:45 hod.

Platba v hotovosti.

Možnost využít LY Pass.

Rezervace na lekce zde.