Jin Jóga

Praktikování Jin Jógy adresuje více jinové části těla. Jsou to části blíže k našemu středu, konkrétně kosti a pojivové tkáně nad koleny a pod pupíkem. Na rozdíl od svalů, které jsou více jangové části našeho těla – ty, které mají rády pohyb a opakování – pojivová tkáň, na druhou stranu,  potřebuje přístup z jinové strany, přístup tichého přijetí.

Všechny pozice jsou praktikovány v sedě a leže. V pozicích se zůstává delší dobu, obvykle 3 – 5 minut. Když naše těla dáme do bezpečné a kontrolované pozice, můžeme uvolňovat svaly v oblastech, na kterých chceme pracovat a tak umožnit pojivovým tkáním, aby byly jemně a bezpečně udržovány.

Ale protože jin neexistuje bez jang, praktikování jin také ovlivňuje jangové tkáně těla, protahuje a posiluje svalstvo.

Cílem praxe Jin Jógy není vyměnit ji za ostatní, jangové formy praktikování, je to spíše jejich doplněk, pomocník k nastolení rovnováhy v našich životech.

Jin jóga je důležitá ze 4 důvodů:

  • Vyrovnává v nás aspekty jin a jang

  • Povzbuzuje či podporuje zvýšený tok prány – energie v těle, primárně v 6 meridiánech, které protínají oblast kyčlí

  • Napomáhá k udržení zdraví pojivových tkání

  • Napomáhá k zavedení a udržení vědomého praktikování

 

Aspekty Jin a Jang

Vše co známe - vesmír, naše těla, naše emoce, naše myšlenky, naše spirituální já – vše je vždy buď v rovnováze či nerovnováze těchto dvou sil.

Jangová část našeho bytí – pocity, podstata, náš svět, tato část je více aktivní, více vzestupně orientovaná, horní část těla, teplejší, blíže k povrchu, tekutější, soustředější na změnu a snaživější, usilující, více mužská. Naše jangové části vidí svět a nás samé v duchu změny, jak by věci měly být jiné, jak potřebujeme věci měnit, aby byly víc takové, jaké si myslíme, že by měly být.

Jinová část našeho bytí – méně aktivnější, chladnější, blíže k centru, více orientovaná k zemi, spodní část těla, sušší, vnímavější, vyrovnanější s tím, jaké věci jsou, ženská energie. Tento aspekt jin je soucitnější, přijímající mateřskou energii.

Fyzicky, jangové části našeho těla představují kůže a svaly, kterým nejvíce prospívá pohyb a změna, na druhou stranu jinové části jsou kosti a hluboké pojivové tkáně, které jsou stabilnější a pomalu se měnící.

Jin a jang existují díky sobě, spolu utváří jeden druhého. Jedno bez druhého by nemohlo být a tvořit celek.

Lao Tsu řekl:“ pod nebem všichni vidí krásu jen proto, že existuje ošklivost.“

Proč je Jin Jóga důležitá?

Praktikování Jin jógy nám napomáhá k porozumění hodnoty přijetí na hlubší buněčné úrovni. Zůstáváním v pozicích delší dobu bez snahy věci měnit, přijetím nás samých, takových jací jsme, máme možnost procítit naše jinové části těla. Potřeba mít věci jiné než jsou, nás dostává do místa odsuzování a viny, odpojuje nás od sebe samých a od přítomného momentu.

Klíčové výhody pravidelné praxe Jin Jógy jsou:

~Nehybnost: uklidňuje a vyrovnává mysl a tělo

~Snižuje stres a pocity úzkosti

~Zvyšuje cirkulaci

~Vylepšuje flexibilitu

~Podporuje uvolnění fascie

~Zlepšuje pohyblivost kloubů

Lekce Jin Jógy je vedená při příjemném světle svíček (páteční večerní lekce), ve které se posuneme do více klidného a nehybného stavu. Jednotlivé pozice se v Jin Józe drží okolo 5-ti minut. Dlouho držené pozice aktivují  a zaměřují se na pojivovou tkáň v kloubech a tímto zvyšují  flexibilitu a pohyblivost páteře, kyčlí  a ramen.  Držení pozic delší dobu kladně působí na šlachy a vazy,  také zlepšuje tok a pohyb energie, CHI, PRANY, v celém těle. 

Rozdíl v mobilitě kloubů, lehčího pocitu v těle a klidnější mysli je znát po pravidelné návštěvě několika lekcích.

Praxe Jin Jógy se doporučuje těm, kteří již mají určitou zkušenost s jógou. Jakéhokoliv směru. Pro začátečníky s jógou může být Jin více náročnější pro přijetí daného stavu. Ale dveře a podložky jsou otevřeny každému, kdo má zájem vyzkoušet klidové pozice, bez pohybu a rychlých změn.

Možnost zakoupit a použít YL PASS. Info zde

Rezervace na lekce zde

Info o lektorce zde.

 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz