Tradiční Jóga

Označení Tradiční jóga se používá pro klasickou jógu vycházející ze základního jógového spisu - Pataňdžaliho Jóga súter, kde se hovoří o osmidílné stezce jógy. Jednotlivé stupně této stezky, tedy oblasti, na které se zaměřuje, jsou následující: pětice morálních a pětice etických principů (Jama a Nijama), tělesná cvičení či pozice těla (Ásana), dechové techniky (Pránájáma), odpoutání pozornosti od vnějších smyslových vjemů a přetočení pozornosti dovnitř (Pratjáhára) a tři úrovně ovládnutí mysli – koncentrace (Dháraná), meditace (Dhjána) a sjednocení či osvícení (Samádhi). 

V hodinách Tradiční jógy pracujeme zejména na stupni Ásana (pohyb, pozice těla) + Pránájáma (vědomý dech) + Pratjáhára (práce s pozorností), a podkladem by měly být zásady Jamy a Nijamy. Praktikuje se tedy část osmidílné stezky označovaná jako bahir jóga (vnější jóga), která je přípravou pro antar jógu (vnitřní). V praxi to znamená, že cvičíme pomalu v souladu s vlastním dechem a s plnou pozorností. Smyslem je zdokonalování soustředěnosti na právě prováděnou aktivitu, rozvoj vnitřního vnímání, zlepšování práce s dechem (využíváme plný jógový dech). Klademe důraz na obsah, vnitřní prožitek, chceme si uvědomovat i takové vjemy, které nám v běžném provozu obvykle uniknou. Přínosem pomalejšího cvičení je to, že cvičenec může poznatky z lekce rozvíjet při své vlastní praxi doma nebo při rychlejších stylech cvičení.  

 

Lekce jsou vhodné i pro méně zkušené a začínající jogíny, protože každý cvičí podle svých možností, svých sil a ve svém vlastním rytmu dechu. Vždy zohledňujeme svá případná pohybová či zdravotní omezení.

 

Hodina začíná úvodní relaxací, která slouží k uvolnění, ztišení a naladění se na cvičení. Následuje část věnovaná průpravným cvičením, dynamičtější část lekce, kdy v rytmu dechu rozhýbeme jednotlivé části těla. Cviky jsou voleny tak, aby nás připravily na praktikování konkrétních ásan, které následují v další části. Cvičí se menší počet ásan s delším setrváním v nich a mezi jednotlivé ásany se zařazuje relaxace pro doznění účinků. Lekce končí závěrečnou relaxací pro zpracování všech vjemů. Jelikož je hodina klidná a cvičenec negeneruje teplo pohybem, doporučuje se oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, aby byly velké klouby v teple.

 

Pátek: 7:30 - 8:45 hod.

Cena: 150,- Kč.

Možnost využít YL Pass.

Rezervace na lekci zde.

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz