Vyprávění příběhů - legenda o Lordu Vasisthovi

12.02.2015 15:02
 
Lord Vasistha
Vasithasana
Pozice známá jako pozice Boční prkno, Vasisthasana a je to náročná balanční pozice, která zpevňuje všechny hlavní svalové skupiny těla – paže, nohy, střed těla, a páteř. Praktikující balancuje na jedné paži, tělo je celé rovné a chodidla ve flexi na stranu na zemi.

Příběh spojený s pozicí
 
Dokonce králové potřebují inspiraci
Vasistha byl velký mudrc, který se stal učitelem krále Rámy, který byl jedním z avatárů Višny. Rám se objevil na Zemi, aby nastolil spravedlnost, dharmu, protože byla zkorumpovaná negativními vlivy.
            Rámův otec, král Dasharatha si dělal starosti o svého syna, po návratu z cest a zdál se mu zmatený ze stavu, v jakém se nacházel svět. Rámova apatie byla neobvyklá a král Dasharatha doufal, že ctěný mudrc Vasistha bude schopný pomoci. Když král Dasharatha popsal Rámův stav Vasisthovi, tak ten byl vlastně potěšen, když si vše vyslechl, protože věděl, že stav nezájmu který Rám právě zažívá je předzvěst spirituální cesty. Nejdříve jeden musí vidět trhliny ve stropě než může zřít světlo skrze zářící. A tak Vasistha uviděl dobrou příležitost v Rámově nepokojném stavu a šel se mu představit.
            Rám nevyjádřil nadšení pro mudrcovu schopnost pozdvihnout jeho ducha. Byl v hluboké depresi a vypadalo to tak, jako by celý svět ztratil svůj půvab. Vasistha mu vysvětlovat, že takové nejasné vidění je přesně to, co potřebuje k získání jasnosti a že už je na duchovní cestě. Pouze potřebuje trochu nasměřovat a poradit, což dobrý učitel může poskytnout.
            Jak mnoho z nás ví, nejdříve musíme skončit úplně na dně, abychom mohli začít cestu zpátky ke světlu. Je to právě duše, která má zájem o přeměnu a vidí, kde věci mohou být příhodnější ve světě, hodící se k duchovnímu vývoji. To ale neznamená, že nejsme spokojeni – santosha - s věcmi takovými, jak jsou, ale že nejsme spokojeni s tím, co nám již neslouží na naší duchovní cestě. Pokud rozeznáme tento jemný rozdíl, jak Vasistha vysvětlil Rámovi, tak můžeme využít procesy jógy k větší spokojenosti a zároveň nechávali odejít to, co nám již déle neslouží.
 
Lekce o osvobození
Dialog mezi Rámem jako žákem a Vasistou jako učitelem obsahuje text Yoga Vasistha. Jeden z nejpřednějších textů v jógové filosofii a mytologii. Je to v tomto textu, kde se dozvídáme o stavu jivanmukta, duše, která je osvobozena během života. Jiva je individuální duše, jedinečná osoba, která se vyjadřuje prostřednictvím práce, rodiny, kariéry, talentu a vášní. Mukti je Sánskrtské slovo pro „osvobození“ nebo „svobodu“.  Odkazuje na svobodu od neustálého naléhání mysli, že jsme pouhými smrtelníky a na těžkosti v prozření, že jsme božstvo ukryté v nás samých. Zázrak se objeví, jak vysvětlil Vasistha, když se individuální duše spojí absolutní svobodou, abychom mohli být, jak se říká, v tomto světě, ale ne z tohoto světa.
 
Vrána a kokos
Jedna opakující se metafora v Yoga Vasistha je ta o vráně a kokosu. Vasistha povzbuzuje Rámu stejně jako nás povzbuzuje Buddha abychom „jednali tak, že všechno co děláme dokáže změnit svět, a zatím vědět, že vše co děláme svět vůbec nezajímá.“ Jóga je plná takových paradoxů. V tomto případě Vasistha  mluví o vráně, která přistane na stromě a v ten samý moment upadne ze stromu kokos. Tak, způsobil pohyb vrány pád kokosu? A nebo už byl správný čas pro kokos spadnout na zem, který se přesně shodl s přistáním vrány na strom? Vasistha pokládá tuto otázku Rámovi několikrát. Poukazuje na myšlenku, která se prolíná mnohými jógovými texty, jako je BhagavadGíta: Máme nárok na konání, ale bez nárokování ovoce našeho konání.
            Můžeme se dívat na svět jako na velký prostor pro praktikování a nebo jako na zkoušku pod dozorem, kde nám Vesmír dává možnosti, jak to udělat správně. Jestli naše konání způsobí, že kokos upadne nebo je prostně ten správný čas pro kokos spadnout, není zase tak důležité. Co je důležité, je pokračování v uplatňování našeho konání – naše myšlenky, slova a skutky, tak že můžeme ovlivnit více kokosů.  Nikdy nevíme, kdy se náhodná milá poznámka dotkne srdce našeho přítele. Může to být jejich chvíle přijmout laskavost nebo ji prostě řekneme naplno, nakonec je to jedno, ale je důležité pro náš duchovní vývoj mluvit. Je důležité, nevzdávat se naděje, že naše povznesené konání změní svět, i přesto, že to může být čas pro svět se změnit sám od sebe.
 
Vasisthův odkaz
Po lekci od Vasisthy se král Rám stal věhlasným králem v historii a také hlavním představitelem velkého eposu Ramayana. Jeho snaha o dosažení rovnosti a štěstí pro všechen jeho lid, velká láska jeho družky Sity, statečnost jeho nejlepšího přítele Hanumana, který zachrání Situ od démona, jsou všemi velmi oblíbené příběhy. Žádné z nich by nebyly možné bez trpělivosti a učení mudrce Vasisthy. Byl vytrvalý v předávání učení mladému Rámovi a Rám byl otevřený a ochotný přijmout jeho učení.
            A tak vrána a kokos pracují dohromady, aby se osud naplnil. Pro jóginy neexistuje něco jako štěstí. Je pouze bytí na správném místě ve správný čas, po dlouhých přípravách, tak aby všechny elementy mohly do sebe správně zapadnout.

 

 

~ přeloženo z knihy Myths of the asanas. Autorka je učitelka jógy a zakladatelky Alanna Kaivalya Metody Jógy – Alanna Kaivalya

Alanninu stránku přikládám:
alannak.com/mystics-mythics/myths-of-the-asanas

 

 

 

 

            

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz